Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Úžasnú kreativitu a zručnosť preukázali naši žiaci počas velkonočnej tvorivej dielne pod vedením Mgr. Zuzany Dolhyovej. Posúďte sami.
  25
  MAR
  Celoštátne kolo Geografickej olympiády kategórie A
  Matej GALAMB, žiak septimy sa v dňoch 23. - 25. 03. 2018 zúčastnil celoštátneho kola 46. ročníka Geografickej olympiády kategórie A v Bratislave, v ktorom získal krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme! V rebríčku postupujúcich na medzinárodné kolo v Kanade je zatiaľ na 1. mieste. Rozhodne sa o tom na výberovom sústredení. Držme mu preto palce.
  23. 03. 2018 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev Náboj 2018. V tomto ročníku súťaž okrem Košíc prebiehala aj v Bratislave, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakowe, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti a Veszpréme. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine aj v medzinárodnom rebríčku.
  V silnej konkurencii súťažili aj štyri tímy z nášho gymnázia.
  21
  MAR
  Celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A
  V dňoch 18. – 21. 03. 2018 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnili sa ho šiesti naši študenti. Viktória BREZINOVÁ zo septimy získala pekné 10. miesto a patrí medzi víťazov. Úspešnými riešiteľmi sú aj Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO, obaja zo septimy a získali 13. miesto. Vybojovali si tým účasť na výberovom sústredení, ktoré bude 23. – 29. 04. 2018 v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme im palce.
  V dňoch 21. - 22. 03. 2018 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády. V kategórii stredné školy tím v zložení Alena CHYLOVÁ, Katarína MARCINČÁKOVÁ a Patrik RUSNÁK získal pekné 1. miesto. Zastúpenie sme mali aj v kategórii základné školy, v ktorej žiaci Mária HODYOVÁ, Lívia HÚDEKOVÁ a Róbert MARCIN obsadili 4. miesto. Srdečne blahoželáme!
  19
  MAR
  Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
  Dňa 19. 03. 2018 v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B získala Simona GIBALOVÁ krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  16
  MAR
  Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
  Dňa 16. 03 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády, v ktorom sme získali krásne umiestnenia. V kategórii F zvíťazila Veronika NEMJOVÁ, žiačka z tercie B.
  V kategórii E 1. miesto obsadil Filip BRUTOVSKÝ, 2. miesto získal Radoslav JOCHMAN a na 3. mieste skončil Ondrej OVČAR, všetci z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 14. 03. 2018 sa na pôde našej školy konalo obvodné kolo Pytagoriády. V kategóriách P6 aj P7 zvíťazil Ondrej KRÁLIK z prímy A. Víťazom kategórie P8 je Matej VASKY z tercie C. Srdečne blahoželáme!
  10
  MAR
  Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A
  V dňoch 07. 03. – 10. 03. 2018 sa v Rakovniciach a Trnave uskutočnilo celoštátne kole Chemickej olympiády kategórie A. Našu školu reprezentovala Natália TÓTHOVÁ, žiačka oktávy B. V celkovom poradí sa umiestnila na peknom 17. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. K dosiahnutému výsledku jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy počas celého štúdia.
  07
  MAR
  Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
  Dňa 07. 03. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II. V poézii zvíťazil Adam  CHYTIL, žiak prímy B. O 2. miesto sa podelili Matúš KURUC z prímy B a Anna DZUGASOVÁ z prímy A. Na 3. mieste sa umiestnili Šimon ŠVÁB a Mária HODYOVÁ, obaja z prímy B.
  próze zvíťazil Samuel TORHÁNY, žiak prímy A. Všetkým  srdečne blahoželáme!

  Dňa 06. 03. 2018 zorganizovala predmetová komisia matematiky pre triedy štvorročnej formy nášho gymnázia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR. 1. miesto získalo družstvo z III. A v zložení Martin HRONEC, Kamila ZELEŇÁKOVÁ, Juraj BARKÁČ. Srdečne blahoželáme!
  Víťazom celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2017 sa stalo družstvo žiakov septimy nášho gymnázia v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO. Srdečne blahoželáme!
  Študenti a členovia pedagogického zboru sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Táto ušľachtilá akcia sa uskutočnila dňa 22. 02. 2018 pod dohľadom Mgr. Slavomíra DZUGASA. Sme radi, že sme sa do tejto aktivity zapojili a bez akýchkoľvek problémov ju aj zvládli.
  21
  FEB
  Logická olympiáda
  V dňoch 19. 02. – 21. 02. 2018 prebiehalo v našich terciách a kvartách školské kolo Logickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Do finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Prešove, sa prebojovali Jakub MIČKO z kvarty B a Andrej NGUYEN z tercie B (viď výsledková listina). Srdečne blahoželáme!
  Dňa 20. 02. 2018 sa pre žiakov I. - III. ročníka štvorročného štúdia uskutočnila súťaž Prírodovedný trojboj, v ktorej si žiaci overili svoje vedomosti z biológie, chémie a fyziky.
  Obľúbená matematická súťaž so zaujímavými úlohami pod taktovkou Mgr. Jany KRÁLIKOVEJ sa uskutočnila dňa 20. 02. 2018. Zúčastnilo sa jej 31 súťažiacich, z toho 6 v kategórii Veľkáč a 25 v kategórii Malkáč. Ich úlohou bolo vyriešiť na čas tri rôzne typy sudoku: písmenkové, valentínske a trojuholníkové.
  20
  FEB
  Ruské slovo
  V krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Ruské slovo, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2018 v Prešove, Ladislav ANTOŽI získal krásne 1. miesto a Petra PSOTOVÁ obsadila pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a Lacovi držíme palce v celoštátnom kole.
  Dňa 19. 02. 2018 sme po prvýkrát zorganizovali Valentínske tvorivé dielne. Vyrábali sme "valentínky" pre ľudí, ktorí sú pre nás v našom živote veľmi dôležití. To, či sa nám darčeky podarili, môžete posúdiť sami.
  Okresného kola jubilejného 10. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2018, sa v štyroch kategóriách zúčastnilo osem žiakov z nižších ročníkov osemročného štúdia. Dve žiačky, Simona GIBALOVÁ z kvarty B a Petra PSOTOVÁ zo sekundy A získali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 14. 02. 2018 sa 56 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. V rámci celoslovenského poradia v kategórii tercia sa štyri družstvá umiestnili do 12. miesta. V kategórií kvarta dve družstvá skončili v prvej desiatke. Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori