Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  13
  JÚN
  Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
  V dňoch 12. – 13. 06. 2018 sa v Martine konali Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu družstiev chlapcov stredných škôl. Naši žiaci Michal KURÁK, Andrej PANKUCH a Richard SLÁMA podali vynikajúci športový výkon a vybojovali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
  13
  JÚN
  Športové úspechy v období apríl - jún 2018
  07. 06. 2018
  Ďakovný list Gymnáziu,, Alejová 1, Košice pri príležitosti X. ročníka Dlhodobých športových súťaží o pohár predsedu KSK za dlhoročnú pomoc pri organizovaní súťaží

  07. 06. 2018
  2. miesto v Krajskej športovej olympiáde vo volejbale chlapcov

  06. 06. 2018
  1. miesto v Krajskej športovej olympiáde v nohejbale chlapcov

  05. 06. 2018
  4. miesto v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise dievčat
  4. miesto v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise chlapcov

  04. 06. 2018
  1. miesto v Krajskej športovej olympiáde vo florbale chlapcov

  23. 05. 2018
  1. miesto v kategórii ŠTUDENTI – DRUŽSTVÁ v krajskom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

  3. miesto - Michal KURÁK v kategórii ŠTUDENTI v krajskom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

  09. 05. 2018
  2. miesto v regionálnom kole X. ročníka Dlhodobých športových súťaží vo volejbale chlapcov

  26. 04. 2018
  2. miesto – Jakub GEMBICKÝ v behu na 100 m
  2. miesto – Michal KURÁK v behu na 3000 m
  2. miesto – Daniel MALÍK v diaľke 586

  19. 04. 2018
  1. miesto v kategórii ŠTUDENTI – DRUŽSTVÁ v regionálnom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

  2. miesto – Michal KURÁK v kategórii ŠTUDENTI v regionálnom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

  17. 04. 2018
  3. miesto v krajskom kole stredných škôl vo volejbale chlapcov

  Ocenenia v podobe diplomov a trofejí nájdete TU.
  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
  28
  MÁJ
  Celoštátne kolo IQ olympiády
  Celoštátne kolo IQ olympiády sa konalo 28. 05. 2018 na Smolenickom zámku. Zúčastnili sa ho dve žiačky našej školy. Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A) sa umiestnila na peknom 10. mieste v celoštátnom kole. Na celoštátne kolo sa prebojovala aj Daniela STUPÁROVÁ (kvarta A), a to zo 4. miesta v regionálnom kole súťaže. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 25. 05. 2018 sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali prvé miesto (Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Veronika VODIČKOVÁ, Katka FARBULOVÁ z prímy A) a tretie miesto (Matej GŐTZ, Marko IVAN, Róbert MARCIN, Matej NEMŠÁK, Anna RAJCYZOVÁ z prímy B). Súťažiacim srdečne blahoželáme!
  23
  MÁJ
  Medzinárodné súťažné stretnutie juniorov Česka, Poľska a Slovenska CPSJ
  V dňoch 20. – 23. 05. 2018 sa na základe výsledkov krajského kola Matematickej olympiády kategórie C konalo medzinárodné súťažné stretnutie družstiev juniorov Česka, Poľska a Slovenska. Zúčastnila sa ho aj Lenka HAKE (kvinta B), ktorá v súťaži družstiev obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  20
  MÁJ
  Medzinárodný certifikát z ruského jazyka GRAMOTEJ
  V týždni od 14. do 20. 05. 2018 sa naši žiaci, študujúci ruský jazyk, zúčastnili medzinárodnej olympiády na získanie certifikátu v ovládaní ruského jazyka GRAMOTEJ, ktorú organizuje Katedra ruštiny ako cudzieho jazyka Fakulty ruskej a čuvašskej filológie a žurnalistiky na Čuvašskej štátnej univerzite I. N. Uľjanova, a tak si overiť, či ho ovládajú. Vysvitlo, že všetci ho výborne zvládajú: Soňa BABINSKÁ, Viktória IGLODYOVÁ, Vratislav MADÁČ, Matej PRACHÁR, Veronika ŠONKOVÁ (všetci zo septimy) na úrovni B1, Adam FEŇO (kvinta A), Patrik RUSNÁK (sexta B) na úrovni A2, Peter Lukáš NEDBÁLEK (tercia B), Matej VASKY (tercia C) na úrovni A1. Najlepšie umiestnenie, a to 3. miesto v kategórii A2 získal žiak kvinty A Adam FEŇO. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!
  Finalistov celoštátneho kola 20. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej mediálnym partnerom je denník Pravda, prijal prezident Andrej KISKA.
  Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali. Medzi učiteľmi, ktorí dostali pozvanie, bola aj naša kolegyňa PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ.
  07
  MÁJ
  IMMC 2018
  Dňa 07. 05. 2018 boli zverejnené výsledky medzinárodnej súťaže IMMC 2018. Odborná porota preštudovala riešenia súťažných tímov a rozhodla sa poslať do svetového kola do USA riešenia dvoch tímov. Jeden z týchto tímov je zložený zo študentov našej školy, a to Viktória BREZINOVÁ, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI (všetci zo septimy). Srdečne blahoželáme a držíme im palce vo svetovom hodnotení!
  04
  MÁJ
  Súťaž o obľúbených historických osobnostiach
  Dňa 04. 05. 2018 sa konala dejepisná súťaž pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Žiaci si zmerali svoje sily v prezentačných schopnostiach o ich obľúbených historických osobnostiach.
  Víťazom sa stal Eduard FEKETE z tercie C, druhé miesto získala Lenka DADUĽÁKOVÁ z kvarty A a tretie miesto obsadila Daniela STUPAROVÁ z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
  Samuel KRAJČI zo septimy sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej Matematickej olympiáde. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce!
  Dňa 24. 04. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C. Spomedzi 30 úspešných riešiteľov je 12 žiakov z našej školy. 1. miesto získala Lenka HAKE (kvinta B), 2. miesto obsadila Michaele RUSNÁKOVEJ (kvinta A). Medzi úspešných riešiteľov patria Jakub FARBULA, Martin NEMJO, Roman JANTÁK, Erik SEDLÁK, Sára ŠOLTÉSZOVÁ, Filip BALTOVIČ, Tomáš FECISKANIN, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Michal KOLCUN, Martin POLYÁCSKO. Srdečne blahoželáme!
  21
  APR
  Štúrovo pero 2018
  V dňoch 20. a 21. 04. 2018 sa traja žiaci (Daša POPOVIČOVÁ, SOŇA SEDLÁROVÁ, DALIBOR BERNÁR) Redakčnej rady školského časopisu XY zúčastnili vo Zvolene vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2018.
  Náš školský časopis XY získal 3. miesto od Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Srdečne blahoželáme!
  Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo nadviazať družobnú spoluprácu s našimi východnými susedmi - žiakmi Užhorodských základných a stredných škôl. Tohtoročná spolupráca vyvrcholila otvorením výstavy Ľudské práva očami detí.
  V dňoch 19. 04. a 20. 04. 2018 sa žiaci tercia A, tercie B a tercie C zúčastnili Literárno-historicko-fyzikálnej exkurzie.
  18
  APR
  Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína
  Dňa 18. 04. 2018 sa víťaz školského kola Branislav PASTIERIK zo IV. B zúčastnil regionálneho kola Hviezdoslavovho Kubína. Získal pekné 3. miesto a my mu srdečne gratulujeme!
  18
  APR
  Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E
  Dňa 18. 04. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E, v ktorom nás úspešne reprezentovali chlapci z kvarty A. Filip BRUTOVSKÝ sa umiestnil na 1. mieste, Ondrej OVČAR na 9. mieste a Radoslav JOCHMAN na 10. mieste. Srdečne blahoželáme!
  18
  APR
  Postup do medzinárodného kola Geografickej olympiády
  Matej GALAMB zo septimy postúpil z celoštátneho kola 46. ročníka Geografickej olympiády z prvého miesta do medzinárodného kola Geografickej olympiády do Québecu v Kanade, ktoré sa bude konať v dňoch 31. 07. - 06. 08. 2018. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v medzinárodnom kole!
  Dňa 18. 4. 2014 bolo zverejnené opravené poradie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Dvaja žiaci našej školy sa stali víťazmi tohto kola: Matej VASKY( tercia C) a Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A). Úspešnými riešiteľmi boli aj ďalší deviati žiaci našej školy. Na popredné umiestnenie v celkovom poradí sa posunuli aj ďalší žiaci kvarty A: Radoslav JOCHMAN, Tadeáš KAMINSKÝ a Daniela STUPAROVÁ. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 17. 04. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8. V kategórii Z6 zvíťazili Ondrej KRÁLIK (príma A), Róbert MARCIN (príma B), Richard VODIČKA (príma A). 1. miesto v kategórii Z7 patrí Martinovi ŠMILŇÁKOVI (sekunda B) a Michaelovi KOLESÁROVI (sekunda B). V kategórii Z8 1. miesto získali Peter BORTÁK (tercia A) a Matej VASKY (tercia C). Srdečne blahoželáme!
  13
  APR
  XX. ročník Olympiády ľudských práv
  Krásne 2. miesto v súťaži esejí vyhlásenej verejnou ochrankyňou práv v rámci XX. ročníka Olympiády ľudských práv obsadil Samuel HREŽO, žiak IV. A triedy. Zároveň je pozvaný do Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovný obed a bola mu ponúknutá aj možnosť absolvovať krátkodobú stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv. Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori