Gymnázium, Alejová 1, Košice

Jaskyniarik na opekačkeŠkolský rok: 2009/2010


Krúžok JASKYNIARIK sme sa kvôli záplavám rozhodli ukončiť spoločnou OPEKAČKOU na BANKOVE. Stretli sme sa v jednu júnovú nedeľu. Počasie bolo nádherné. Počas opekačky sme sa príjemne porozprávali, zaspomínali a zahrali si bedminton.


Sponzori