Gymnázium, Alejová 1, Košice

Dejepis

 

Nevedieť, čo sa stalo predtým, než si sa narodil, znamená zostať dieťaťom.


                                                                                                                                                          Cicero

                                                                                                    

Každý vzdelaný človek bez ohľadu na svoje budúce povolanie a orientáciu by mal poznať dejiny svojho národa i národov, ktoré na tomto území žili, mal by poznať krajinu, prostredie, kde žili jeho rodičia i predkovia po celé stáročia.

Cieľom dejepisného vyučovania je nadobudnúť vedomosti o našej národnej minulosti i o dejinách ľudskej civilizácie ako celku. Dejepis pomáha pochopiť historické súvislosti, umožňuje pochopiť dnešok a miesto človeka vo svete.

 

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori