Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2015

Peter KOVÁCS, žiak oktávy

 • ŽIAK ŠKOLY 2011, ŽIAK ŠKOLY 2013

Najväčšie úspechy, ktoré tento študent dosiahol:

 • 1. miesto  víťazného superteamu Hong Kong – Slovakia – Mexiko v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku v kategórii Dance Secondary
 • dvojnásobné 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Secondary
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži Trenčiansky robotický deň a mimoriadnu cenu poroty
 • 2. miesto v celoštátnej súťaží dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2014
 • 2. miesto v súťaži krajín V4 Cemach v písaní esejí

 

Katarína KRAJČIOVÁ, žiačka oktávy

Najväčšie úspechy, ktoré táto študentka dosiahla:

 • 1. miesto v celoštátnom kole literárnej súťaže Keď si vymýšľam
 • 3. miesto v celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína kategórie IV. v prednese prózy
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • 1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 1. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev MathRace
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2014
 • 7. miesto v celoslovenskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • účasť na výberovom sústredení pre IMO – Medzinárodnú matematickú olympiádu
 • 2. miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Eduard ČUBA, žiak oktávy

 • za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných kolách robotických súťaží družstiev First Lego League a RoboCup a v celoslovenskej súťaži Trenčiansky robotický deň
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole súťaže ZENIT kategórie B
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti


Dorota JAROŠOVÁ, žiačka oktávy

 • za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach družstiev Náboj, Košický matboj, MATEMATICKÝ B – DEŇ 2014 a DERBY
 • za úspešnú reprezentáciu školy v matematickom korešpondenčnom seminári STROM, MATIK a KMS kategórie ALFA,
 • za aktívnu prácu v organizačnom tíme matematického korešpondenčného seminára Matik


Ondrej KURÁK, žiak oktávy

 • za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných kolách robotických súťaží družstiev First Lego League a RoboCup a v celoslovenskej súťaži Trenčiansky robotický deň
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole športových súťaží družstiev v disciplíne orientačný beh


Simona ROZLOŽNÍKOVÁ, žiačka IV.A

 • za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Horovov Zemplín, Beniakove Chynorany a Slovo bez hraníc
 • za aktívnu účasť pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí školy

 

Eduard ČUBA
Eduard ČUBA
Dorota JAROŠOVÁ
Dorota JAROŠOVÁ
Ondrej KURÁK
Ondrej KURÁK
Simona ROZLOŽNÍKOVÁ
Simona ROZLOŽNÍKOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori