Gymnázium, Alejová 1, Košice

školský rok 1992/1993


4. A
Triedny učiteľ: Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ                                                                                                                                            

4. A, 1992/1993
Marián BASARÁB, Pavol DIKO, Jana ĎURČOVÁ, Katarína ĎURÍŠEKOVÁ, Dárius GERMALA, Elena HALEŠOVÁ, Branislav JENDROĽ,  Stanislav KALETA, Peter KATUŠČÁK, Peter KOVÁČIK, Jarmila KOVÁČOVÁ, Vladimír LACKO, Ivan LEĽO, Igor MAGDA, Jozef MURZA, Peter NOVÁK, Marek PETRÁŠ, Slavomír RYBÁR, Lucia SLOVINSKÁ, Martin TALIAN

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori