Gymnázium, Alejová 1, Košice

Úspechy


MATEMATIKA

Usilovnosť, cieľavedomá a systematická príprava súčasných i bývalých žiakov sa v priebehu existencie školy prejavujú nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v mimoškolských aktivitách. Žiaci úspešne reprezentujú školu a získavajú popredné miesta v okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Spolu so svojimi učiteľmi sa aktívne zapájajú aj do rôznych projektov. Ponúkame stručnú bilanciu úspechov z ostatných rokov.

Školský rok 2018/2019
Galéria ocenení 2018/2019
Školský rok 2017/2018
Školský rok 2016/2017
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011
Školský rok 2009/2010
Školský rok 2008/2009

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori