Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia 2014

MIESTO: GES KLUB, Novomeského 13

PROGRAM:

  • slávnostné prijatie žiakov I. A, I. B do cechu študentského
  • kultúrne vstupy pozvaných hostí
  • spoločenská zábava
  • tombola
Žiaci prvých ročníkov boli na tohtoročnej imatrikulácii tradične prijatí do študentského cechu. Na túto udalosť si budú môcť neskôr spomenúť vďaka dreveným vareškám s nápisom školy, ktoré dostali ako spomienkový predmet po imatrikulačnom akte a po súťažiach, ktoré súviseli s témou večera „slovenská ľudová tradícia“.
Okrem iného si prváci so sebou odniesli imatrikulačné listy, ktoré symbolicky potvrdzujú vstup medzi riadnych študentov našej školy.
Oficiálny program bol zostavený z viacerých kultúrnych vstupov, za realizáciou ktorých stál bez výnimky aspoň jeden náš študent, za čo im patrí vďaka celej školy.
Po programe sa študenti i učitelia zabavili na diskotéke. Nech sa prvákom v štúdiu na našej škole darí!
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori