Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK výchovných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. DOLINSKÁ Adriana

Členovia: Mgr. DZUGAS Slavomír, Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána, RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária, RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, Mgr. LIPÁN Lórant, ThLic. MUCHA Michal, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, PaedDr. PETROV Miroslav, Mgr. PŠAKOVÁ Alica, Mgr. TURČAN Ladislav

Zastúpenie predmetov: etická výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori