Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK výchovných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. DZUGAS Slavomír

Členovia: Mgr. BARLOKOVÁ Zuzana, Mgr. DOBEŠOVÁ Gabriela, Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána, Mgr. HREŽOVÁ Gabriela, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, Mgr. LIPÁN Lórant, ThLic. MUCHA Michal, PaedDr. PETROV Miroslav, Mgr. TURČAN Ladislav, Mgr. ZAŤKOVÁ Mariana

Zastúpenie predmetov: etická výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova

Sponzori