Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK výchovných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. DZUGAS Slavomír

Členovia: Mgr. BARLOKOVÁ Zuzana, Mgr. DOBEŠOVÁ Gabriela, Mgr. DOLHYOVÁ Zuzana, PaedDr. DZIAK Daniel, RNDr. HREHOROVÁ Denisa, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, Mgr. LIPÁN Lórant, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, ThLic. MUCHA Michal, PaedDr. PETROV Miroslav, Mgr. TURČAN Ladislav, Mgr. VARGOVÁ Jana, Mgr. ZAŤKOVÁ Mariana

Zastúpenie predmetov: etická výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova

Sponzori