Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2013/2014

 

V dňoch 18. – 24. 09. 2014 sa v Drážďanoch v Nemecku uskutočnila STREDOEURÓPSKA  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MEMO). V súťaži družstiev obsadilo Slovensko 4. miesto. V šestici súťažiacich, ktorí vybojovali toto umiestnenie, bola aj naša žiačka zo septimy Henrieta MICHEĽOVÁ. Srdečne blahoželáme!

 

Dňa 29. 05. 2014 žiaci kvarty A a kvarty B pripravili súťaže pre 140 svojich mladších spolužiakov pri príležitosti DŇA DETÍ. Mladší žiaci súťažili v dvoj až trojčlenných družstvách. Museli splniť úlohy na 21 stanovištiach, za čo získali čísla do políčok sudoku. Sladkosť dostal každý súťažiaci.

VIAC INFO

 

Dňa 09. 05. 2014 sa uskutočnila beseda s bývalými aj súčasnými organizátormi MATEMATICKÝCH KOREŠPONDENČNÝCH SEMINÁROV.
Besedujúcimi boli naši bývalí študenti: Ivka GAŠKOVÁ, Matúš HLAVÁČIK, Dáška KRASNAYOVÁ, Matúš STEHLÍK, Robo TÓTH, Rišo TREMBECKÝ a Martin VODIČKA.
Besedy sa zúčastnilo 72 našich študentov zo všetkých ročníkov. Veríme, že boli povzbudení do riešenia týchto seminárov a prajeme im veľa príjemne strávených chvíľ.

 Dňa 30. 04. 2014 sa štyria naši študenti Erik BERTA (tercia), Peter ONDUŠ (kvarta A), Ján POPELÁŠ (kvarta A) a Adrián LACKO (kvarta B) zúčastnili celoštátneho kola matematickej súťaže PANGEA. Pekné 1. miesto získal Peter ONDUŠ. Srdečne blahoželáme.

 

Dňa 11. 04. 2014 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ 2014. V tomto ročníku súťaž okrem Košíc prebiehala aj v Bratislave, Opave, Prahe,  Passau a Oulu. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine, aj v medzinárodnom rebríčku. Súťaže sa zúčastnili tímy zo Slovenska, Čiech, Nemecka, Poľska a Fínska. V silnej konkurencii súťažili aj tri tímy z nášho gymnázia.
Medzi juniormi si 1. miesto v košickej časti odnieslo družstvo v zložení: Henrieta MICHEĽOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Kristína MICHEĽOVÁ, Daniel ONDUŠ a Samuel KRAJČI. (Na Slovensku im patrí 3. miesto.)
Družstvo seniorov - Katarína KRAJČIOVÁ, Peter KOVÁCS, Martin RAPAVÝ, Matúš PORÁZIK a Dorota JAROŠOVÁ skončilo v košickej časti na 2. mieste (8. miesto na Slovensku).
Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY:
http://math.naboj.org/about.php

 

V dňoch 01. - 08. 04. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie, ktorého sa zúčastnili najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A. Po piatich dňoch počítania bolo vybraté 6-členné družstvo, ktoré bude v júli reprezentovať Slovensko na IMO (Medzinárodnej matematickej olympiáde)  a 6-členné družstvo, ktoré bude v septembri reprezentovať Slovensko na MEMO (Stredoeurópskej matematickej olympiáde) v Nemecku.
Do slovenského družstva na MEMO sa prebojovala aj žiačka sexty Henrieta MICHEĽOVÁ.  Srdečne blahoželáme a držíme jej  prsty v ďalších bojoch.

PRIEBEH A VÝSLEDKY
http://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_vyber

 

V dňoch 24. - 26. 03. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Zúčastnilo sa ho 39 najúspešnejších riešiteľov kategórie A z celého Slovenska, medzi nimi aj dvaja žiaci našej školy Martin RAPAVÝ z oktávy A a Henrieta MICHEĽOVÁ zo sexty. Súťažiaci dva dni riešili dve trojice úloh.
Medzi úspešných riešiteľov sa zaradila Henrieta MICHEĽOVÁ (16.miesto), a  tak má šancu zabojovať na výberovom sústredení o účasť na Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).
Srdečne blahoželáme a držíme prsty!

VÝSLEDKY 
http://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo

Dňa 19. 03. 2014 sa na Základnej škole Požiarnická uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY kategórií P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z prímy, sekundy a tercie vybojovali pekné umiestnenia.
Víťazom  kategórie P6 sa stala Branko GOMOLČÁK z prímy A, na 2. mieste skončil  Martin NEMJO z prímy A. Medzi úspešných riešiteľov patrí aj Jakub FARBULA z prímy B (4. miesto).
V kategórii  P7 obsadil 2. miesto Nicolas KARIČKA zo sekundy A.
Víťazkou  kategórie P8 sa stala Viktória BREZINOVÁ z tercie. K úspešným riešiteľom patrí ďalšia žiačka tercie Daniela LAZORIKOVÁ (4. miesto). Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Dňa 19. 03. 2014 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie Z9.
1. miesto obsadil Samuel KRAJČI z tercie. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Peter ONDUŠ (5. miesto), Viktória BREZINOVÁ (10. miesto), Marek KOMAN (10. miesto), Martin SPIŠÁK (14. miesto), Martin ŠTEVKO (16. miesto), Juraj JURSA (23. miesto) a Daniela MATTOVÁ (27. miesto).
Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://skmo.sk/poradia.php?kategoria=Z9

 

Dňa 23. 01. 2014 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B a C. Víťazmi kategórie C sa stali Samuel KRAJČI (tercia) a Marek KOMAN (kvarta A),  obaja  s plným počtom bodov. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Peter ONDUŠ (kvarta A), Martin SPIŠÁK (kvarta A) a Veronika SCHMIDTOVÁ (I. C).
Kategóriu B úspešne riešili 4 žiaci zo sexty: Henrieta MICHEĽOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Daniel ONDUŠ a Tatiana MIŠLANOVÁ.
Všetci úspešní riešitelia (piati z kategórie C a štyria z kategórie B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 08. 04. 2014. Veľa šťastia!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOC FOTO1 FOTO2 FOTO3 FOTO4

 

Dňa 22. 01. 2014 sa na Základnej škole Družicová 4 v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.

Spomedzi 31 súťažiach bolo 14 úspešných, z nich deviati boli z našej školy. 1. miesto s plným počtom bodov obsadil Martin SPIŠÁK z kvarty A, 2. miesto si vybojoval Peter ONDUŠ z kvarty A 3. miesto Samuel KRAJČI z tercie. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Marek Koman (kvarta A), Viktória Brezinová (tercia), Daniela Mattová (kvarta A), Adrián Lacko (kvarta B), Juraj Jursa (kvarta B) a Martin Števko (tercia). Úspešní riešitelia sú navrhnutí na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 19. 03. 2014. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Dňa 14. 01. 2014 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A. Zúčastnilo sa ho aj 5 žiakov našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. Z 20 riešiteľov bolo 11 úspešných, z toho štyria z našej školy. 4. miesto obsadil Martin RAPAVÝ z oktávy A, 5. miesto patrí Kataríne KRAJČIOVEJ (septima), Henriete MICHEĽOVEJ (sexta) a Matúšovi PORÁZIKOVI (oktáva A). Najúspešnejší  postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. - 20. 03. 2014. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://www.skmo.sk/poradia.php?kategoria=A

 

Dňa 11. 12. 2013 si žiaci prímy A a prímy B, sekundy A a sekundy B a tercie zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.
Kategóriu P6 riešilo 52 žiakov prímy, z nich bolo 31 úspešných. Zvíťazil Branko GOMOLČÁK z prímy A, za ním skončili Martin NEMJO (príma A), Jakub FARBULA (príma B) a ďalší.
Kategóriu P7 riešilo 50 žiakov sekundy a prímy, z ktorých bolo 15 úspešných.. Na 1. mieste sa umiestnil Samuel BENKO zo sekundy A, za ním skončili Andrej PANKUCH (sekunda A) a Branko GOMOLČÁK (príma A).
Kategóriu P8 riešilo 32 riešiteľov, z nich bolo 29 úspešných. Víťazom sa stala Viktória BREZINOVÁ z tercie, za ňou skončili Vladimír DURŇÁK a Veronika ŠONKOVÁ, obaja z tercie.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 19. 03. 2014.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA P6       VÝSLEDKOVÁ LISTINA P7       VÝSLEDKOVÁ LISTINA P8

 

Dňa 10. 12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A. Víťazmi sa stali Peter KOVÁCS (septima) a Henrieta MICHEĽOVÁ (sexta).
Všetci piati úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. 01. 2014. Veľa šťastia!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOA

 

Dňa 29. 11. 2013 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov kvarty A a kvarty B (Martin SPIŠÁK, Peter ONDUŠ, Štefan JANOČKO, Juraj JURSA), ktoré obsadilo 3. miesto a družstvo žiakov tercie (Filip CSONKA, Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI a Martin ŠALAGOVIČ), ktoré obsadilo 1. miesto. K výborným výsledkom srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY
http://matik.strom.sk/lomihlav/2013%20Jesen/Poradie.pdf

Dňa 21. 11. 2012 sa uskutočnilo 1. kolo DERBY (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Kataríny KRAJČIOVEJ, Henriety MICHEĽOVEJ, Žanety SEMANIŠINOVEJ a Martina RAPAVÉHO naša škola vyhrala a vedie o 6 bodov. Blahoželáme! 2. kolo Derby sa uskutoční 28. 02. 2014.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
cs.upjs.sk/~krajci/mo/Derby.html

Dňa 25. 10. 2013 sa družstvá našej školy zúčastnili matematickej súťaže KOŠICKÝ MATBOJ, ktorú  organizuje združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Najlepšie obstálo družstvo našej školy v zložení Martin RAPAVÝ, Katarína KRAJČIOVÁ, Henrieta MICHEĽOVÁ a Žaneta SEMANIŠINOVÁ, ktoré skončilo na 8. mieste. Srdečne blahoželáme!

Výsledky na http://seminar.strom.sk/matboj/starematboje/2013/PorDruz.htm

fotodokumentácia

Dňa 17. 10. 2013 sa uskutočnila súťaž pod názvom SLÁVNI MATEMATICI, ktorej sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev žiakov II. a III. ročníka, septimy a oktávy.
Ich úlohou bolo spoznať, o ktorom slávnom matematikovi je reč, pričom informácie získavali postupne v podobe indícií – básničiek, textov i obrázkov.
Víťazom súťaže sa stalo družstvo oktávy B (29 bodov). 2. miesto obsadilo družstvo septimy (25 bodov) a 3. miesto získalo družstvo II. A triedy (21 bodov). Súťaž pripravila RNDr. Beáta Vavrinčíková.

 V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval striebornú medailu. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.
Srdečne blahoželáme!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori