Gymnázium, Alejová 1, Košice

Beseda s absolventmi - nositeľmi ocenení vo vlastnej tvorbe

25 ROKOV GYMNÁZIA

 

V stredu 12. 03. 2014 popoludní sa na našej škole uskutočnila veľmi príjemná, spomienková akcia s názvom: ,,25 rokov vlastnej tvorby".

Milého stretnutia sa zúčastnili:
PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy,
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy,
PaedDr.  Helena DUFFEKOVÁ,
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ,
súčasní žiaci, úspešní autori básnických i prozaických dielok,
absolventi školy, ktorí v priebehu štúdia získali významné umiestnenia vo vlastnej tvorbe na celoslovenskej úrovni.

Na začiatku sa prezentovala vlastná tvorba od roku 1994 až po rok 2014. Vybrané ukážky vlastnej tvorby zarecitovali súčasní žiaci.
Obohatením stretnutia však bolo profesionálne vystúpenie našich bývalých žiakov – Miša RYBÁRIKA a Petra KALMÁRA, ktorí zarecitovali ukážky z ich vlastnej tvorby.

K príjemnému posedeniu, ktoré trvalo až do neskorého večera, prispeli veľmi chutné dobrôtky z kuchyne našich žiakov a pani profesorky Duffekovej.

Dojmy a ohlasy z tejto akcie boli viac než pozitívne a za to sme všetci radi.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori