Gymnázium, Alejová 1, Košice

Korešpondenčné semináre

 

SÚŤAŽE


 KOREŠPONDENČNÉ SEMINÁRE

 

Zvýšený záujem našich žiakov o matematiku sa prejavuje aj v zapájaní sa do rôznych matematických korešpondenčných seminárov. Žiaci tu majú možnosť riešiť zaujímavé, netradičné úlohy často zakomponované do pútavého príbehu. Za správne a originálne riešenia bývajú najlepší odmenení účasťou na záverečných týždňových sústredeniach jednotlivých seminárov.
Medzi vedúcimi seminárov MATIK, STROM, KMS, TAKTIK nájdete viacero bývalých, ale aj terajších žiakov našej školy, ktorí takýmto spôsobom odovzdávajú svoje skúsenosti mladším. K bývalým vedúcim seminárov patria aj traja členovia predmetovej komisie matematiky.

KMS

STROM

iKS

MATIK

MALYNÁR

PIKOMAT

TAKTIK

MAKS

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori