Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vráťme knihy do škôl

  

 O SÚŤAŽI

Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi – Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou YOLi pripravuje už IV. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl. Do zatiaľ posledného ročníka sa zapojila viac ako tretina stredných škôl z celého Slovenska a bolo zaslaných 2 758 súťažných
príspevkov.

Súťaž trvá od 15. 10. 2014 do 15. 02. 2015. Študent môže cez svoj účet nahrať ľubovoľný počet
príspevkov. Čím viac recenzií nám pošleš, tým sú tvoje šance na výhru vyššie. Výhercovia sa
určia žrebovaním, dňa 28. 02. 2015.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Keďže sme mali žiadosti z rôznych škôl po celom Slovensku, rozhodli sme sa, že tento rok sa
môžu zapojiť úplne všetci školáci! Súťaží sa v 3 kategóriách: materské školy, základné školy
a stredné školy.

Dôvod je jednoduchý. Vidíme, že už malé detičky majú záujem o knižky, a projektom chceme
motivovať materské školy, aby s nimi čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.
Rovnako je to aj v prípade základných škôl. Veríme totiž, že tou správnou inšpiráciou, dokážeme
vychovať sčítanú generáciu, ktorá bude milovať knihy.

Projekt Vráťme knihy do škôl je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi. Máme ambíciu, aby sa všetci žiaci a študenti na Slovensku spojili prostredníctvom knihy.

AKO TO FUNGUJE V PRÍPADE ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH ŠKÔL?

Princíp súťaže je veľmi jednoduchý. Žiak/študent si môže prečítať ľubovoľnú knihu podľa
vlastného výberu a následne v krátkosti popíše, prečo si danú knihu vybral a čo mu jej prečítanie dalo (tento príspevok zároveň overuje, že žiak knihu naozaj čítal). Žiak sa zaregistruje na náš web, nahrá svoj príspevok a bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Čím viac recenzií bude mať pod svojim kontom nahratých, tým je jeho šanca na výhru vyššia. Cieľom súťaže je podporovať čítanie a pozitívny vzťah ku knihám, preto neposudzujeme literárnu kvalitu príspevkov. Výhercovia sú určení žrebovaním.Ako to funguje v prípade materských škôl a I. stupeň ZŠ?

Materské školy a I. stupeň ZŠ fungujú rozdielne. Keďže detičky v MŠ nie sú schopné čítať, pani učiteľka prečíta deťom rozprávku a deti budú kresliť obrázky, ktoré s ňou súvisia. Následne sa pani učiteľka zaregistruje na našom webe a bude nahrávať oskenované práce svojich detí. Každú je potrebné nahrať samostatne. Je možné zaslať ľubovoľný počet príspevkov. Žiaci na I. stupni ZŠ sa môžu rozhodnúť či príspevok napíšu, alebo nakreslia obrázok.

KTO JE KNIŽNÝ ANJEL?

Knižný anjel je osoba, ktorá motivuje žiakov k čítaniu kníh. Žiaci môžu pri nahrávaní príspevku uviesť meno osoby, ktorá ich podporuje pri čítaní. Týmto je daný Knižný anjel zaradený do zlosovania o lákavé knižné balíčky.
Učiteľ Materskej školy a I. stupňa ZŠ je do sekcie Knižný anjel zaradený aicky na základe registrácie príspevkov žiakov.

AKO MÔŽE VYHRAŤ MOJA ŠKOLA?

Novinkou IV. ročníka je aj súťaž o Najaktívnejšiu školu. Tento titul vyhrá tá škola, z ktorej sa
do súťaže zapojí najviac žiakov. Zabezpečte svojej škole krásne výhry.
Súťaže o Najaktívnejšiu školu sa môžu zúčastniť základné a stredné školy. Pre materské školy sú pripravené ceny ktoré sú uvedené nižšie.

O ČO HRÁM?

Nakoniec sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu, a tým sú výhry. Jednotlivé kategórie môžu
vyhrať rôzne ceny:

1. KATEGÓRIA: MATERSKÉ ŠKOLY

1. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + pre školu kupón v hodnote 500 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2015
2. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + pre školu kupón v hodnote 250 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2015
3. cena – pre dieťa balíček kníh a sladkostí + pre školu kupón v hodnote 100 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2015
4. – 10. cena – balíček kníh a sladkostí pre dieťa, stolná hra

2. KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1. cena - tablet a encyklopédia z vydavateľstva Ikar
2. - 5. cena - encyklopédia z vydavateľstva IKAR podľa vlastného výberu
6. – 10 cena - balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 30 EUR, stolná hra
11. - 15. cena - balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 20 EUR
16. - 20. cena - balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 10 EUR

3. KATEGÓRIA STREDNÉ ŠKOLY

1. – 3. cena - elektronická čítačka kníh
4. cena – tablet + encyklopédia z vydavateľstva IKAR podľa vlastného výberu
5. cena – encyklopédia z vydavateľstva IKAR podľa vlastného výberu
6. – 10. cena balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 30 EUR
11. - 15. cena balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 20 EUR
16. - 20. cena balíček kníh a poukážka na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.abcknihy.sk v hodnote 10 EUR
Špeciálna cena pre žiakov stredných škôl
3 × dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu Knižný anjel
Každý účastník súťaže, môže uviesť jedno meno osoby, alebo inštitúcie ktorá pomáha pri propagácii čítania kníh medzi študentmi – svojho knižného anjela. Po skončení súťaže budú z knižných anjelov vyžrebovaní výhercovia vecných cien. Zaregistrovaní učitelia budú zaradení do žrebovania aicky.

CENY PRE KNIŽNÝCH ANJELOV

1. cena - notebook + tlačiareň v hodnote 700 EUR
2. – 4. cena – dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu
5. – 6. cena - elektronická čítačka kníh
7. – 9. cena - kupón v hodnote 100 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup
kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2015
10. – 15. cena - knižný balík

NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA

Každá základná a stredná škola súťaží o titul Najaktívnejšej školy. V tejto kategórií vyhrá škola, z ktorej sa zapojí najvyššie percento žiakov.

CENY PRE NAJAKTÍVNEJŠIU ŠKOLU

1. cena - Interaktívna tabuľa
2. cena - kupón v hodnote 500 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12. 2015
3. cena - kupón v hodnote 250 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12. 2015
4. cena - kupón v hodnote 100 EUR od vydavateľstva Raabe, ktorý sa vzťahuje na nákup kníh či účasť na konferenciách organizovaných nakladateľstvom s platnosťou do 31.12.2015
5. – 10. cena - knižný balík Kompletné Pravidlá súťaže sú TU.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori