Gymnázium, Alejová 1, Košice

Výsledky v školskom roku 2009/10


Školský rok2009/2010

FIRST LEGO LEAGUE - súťaž v stavbe, programovaní a riešení projektovej zadanej úlohy na tému "Dopravná situácia"

STREDOEURÓPSKE  KOLO - Nemecko, Paderborn, 2009
účasť - Peter KOVÁCS (III.OA), Jakub ŠALAGOVIČ (VI.OA), Mikuláš SZABARI (V.OA), Jana BÁTORYOVÁ (IV.OA),
             Tomáš KRAVEC (VII.OA),  Šimon SZABARI (III.OA)

REGIONÁLNE VÝBEROVÉ KOLO
1. miesto - Peter KOVÁCS (III.OA), Jakub ŠALAGOVIČ (VI.OA), Mikuláš SZABARI (V.OA), Jana BÁTORYOVÁ (IV.OA),
                  Tomáš KRAVEC (VII.OA),  Šimon SZABARI (III.OA)


ROBOCUP JUNIOR - súťaž v stavbe, programovanía prezentácií modelov z LEGA

KATEGÓRIAZÁCHRANÁR - primary
3. miesto - Peter KOVÁCS (III.OA), Jana BÁTORYOVÁ (IV.OA), Stanislav HAVRILA (IV.OA)

KATEGÓRIAZÁCHRANÁR - secondary
3. miesto - Peter KOVÁCS (III.OA), Mikuláš SZABARI (V.OA), Tomáš KRAVEC (VII.OA)

KATEGÓRIA VLASTNÝ MODEL na riešenie konkrétnej zadanej úlohy - primary
3. miesto - Jana BÁTORYOVÁ a Stanislav HAVRILA (IV.OA)

KATEGÓRIA VLASTNÝ MODEL na riešenie konkrétnej zadanej úlohy - secondary
4. miesto - secondary: Peter KOVÁCS (III.OA), Mikuláš SZABARI (V.OA), Tomáš KRAVEC (VII.OA)


TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ - medzinárodná súťažná prehliadka robotov žiakov ZŠ a SŠ

KATEGÓRIASTAVEBNICE
1. miesto - Peter KOVÁCS (III.OA), Stanislav HAVRILA (IV.OA), Tomáš KRAVEC (VII.OA)

KATEGÓRIA DRIVER - A
úspešní - Peter KOVÁCS (III.OA), Stanislav HAVRILA (IV.OA), Tomáš KRAVEC (VII.OA)


OLYMPIÁDA ZINFORMATIKY

KATEGÓRIAA

CELOSLOVENSKÉ KOLO
účasť - Tomáš NOVELLA, žiak VIII.OA

KRAJSKÉKOLO

4. miesto - Tomáš NOVELLA, žiak VIII.OA

ZENIT


KATEGÓRIAA

KRAJSKÉKOLO
9. miesto - Matúš UCHNÁR, žiak VIII.OA
18. miesto - Zuzana ZATROCHOVÁ, žiačka VIII.OA
21. miesto - Šimon DANKO, žiak VIII.OA

KATEGÓRIA B

CELOSLOVENSKÉKOLO
účasť - Romana KAPUSTOVÁ,žiačka VI.OA

KRAJSKÉKOLO
2. miesto - Romana KAPUSTOVÁ,žiačka VI.OA
4. - 6. miesto - Rastislav RUSNÁK, žiak VI.OA


JUNIOR PALMA - súťaž v IMAGINE prežiakov ZŠ a osemročnýchgymnázií

CELOSLOVENSKÁSÚŤAŽ - FINÁLE

KATEGÓRIA EXPERT (
žiaci III. a V. ročníka osemročných gymnázií a VIII. - IX. ročníkaZŠ a I. a II. ročníka SŠ)
1. - 2. miesto - AlešCHOVANEC, Martin VODIČKA, žiaci V.OA
3. miesto - Jana BÁTORYOVÁ, Lenka GARLÁTYOVÁ, žiačky IV. OA
4. - 5. miesto - DávidHRIADEL, Matej POKLEMBA, žiaci V.OA
nezúčastnili sa finále - Dorota JAROŠOVÁ, Katarína KRAJČIOVÁ, žiačky III.OA

KATEGÓRIAPROFÍK (žiaci I. a II. ročníka osemročných gymnázií a V. - VII. ročníkaZŠ)
3.-4.miesto - Kristína MIŠLANOVÁ, žiačka II.OA
5. miesto -Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačky II.OACELOSLOVENSKÁSÚŤAŽ - ONLINE - predkolá

KATEGÓRIA EXPERT (
žiaci III. a V. ročníka osemročných gymnázií a VIII. - IX. ročníkaZŠ a I. a II. ročníka SŠ)
2. miesto - AlešCHOVANEC, Martin VODIČKA, žiaci V.OA (postup do finále)
3. miesto - Jana BÁTORYOVÁ, Lenka GARLÁTYOVÁ, žiačky IV. OA (postup do finále)
4. miesto - DávidHRIADEL, Matej POKLEMBA, žiaci V.OA (postup do finále)
6.-7.miesto - Dorota JAROŠOVÁ, Katarína KRAJČIOVÁ, žiačky III.OA (postup do finále)
8. miesto - Peter KOVÁCS, Adam KOLLÁR žiaci III.OA
Matúš HLAVÁČIK, žiak V.OA
Matej DZUBÁK, Matej KOLESÁR, žiaci III.OA
Marek SMOLÁRIK, žiak III.OA

KATEGÓRIAPROFÍK (žiaci I. a II. ročníka osemročných gymnázií a V. - VII. ročníkaZŠ)
5. miesto -Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačky II.OA (postup do finále)
6.miesto - Soňa FECISKANINOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ, žiačky II.OA (postup do finále)
17. - 19.miesto - Rudolf SZIRMAI, Šimon SOTÁK, žiaci II.OA


IMAGINE CUP - súťaž v programovaní vIMAGINE pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií

CELOSLOVENSKÉFINÁLE (uskutočnilo sa 18.6.2010 v Bratislave)

2. miesto - Matej POKLEMBA, žiak V.OA
4. miesto - Matúš HLAVÁČIK, žiak V.OA
10. miesto - AlešCHOVANEC, žiak V.OA
15. miesto - DávidHRIADEL, žiak V.OA

ŠKOLSKÉ KOLO - zúčastnilo sa ho 17 žiakov školy

1. - 4. miesto - AlešCHOVANEC, Matúš HLAVÁČIK, DávidHRIADEL, Matej POKLEMBA, žiaci V.OA
5. miesto - Peter Kovács, žiak III.OA
6. miesto - Jana Bátoryová, žiačka IV.OA
7. miesto - Matúš Porázik, žiak IV.OA
8. miesto - Matej Kolesár, žiak III.OA
9. -10. miesto - Matej Kvetko, Vladimír Macko, žiaci IV.OB
11. -12. miesto - Katarína Krajčiová, Dorota Jarošová žiačky III.OA
13. miesto - Henrieta Micheľová, žiačka II.OA
14. miesto - Lenka Garlátyová, žiačka IV.OA
15. miesto - Žaneta Semanišinová, žiačka II.OA
16. miesto - Soňa Feciskaninová, žiačka II.OA
17. miesto - Matúš Sabol, žiak IV.OA
OCENENÉPROJEKTY A SÚŤAŽE

Tvorivé hry v Imagine


VLASTNÉ SÚŤAŽE

CELOSLOVENSKÁ

ŠKOLA LEGO - súťaž organizovaná žiakmi krúžku Lego pre žiakov ZŠ a SŠ (plánovaný termín súťaže 24.6.2010)

KATEGÓRIA VLASTNÝ MODEL
KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE
KATEGÓRIA LEGO HRY A SÚŤAŽE


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori