Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2021V tomto období sa v ostatných rokoch bývalí primáni zabávali na Alejáckej party, počas ktorej boli slávnostne prijatí do Alejáckej rodiny. Avšak nepriaznivá epidemiologická situácia nám to už druhý rok neumožnila. Preto triedne učiteľky tohtoročných primánskych tried vymysleli v súlade so všetkými opatreniami malú, netradičnú "party" v triednych kolektívoch. Pevne veríme, že sa primánom tento nápad páčil a že počas zábavného popoludnia ešte viac upevnili novovznikajúce triedne kolektívy. Nuž, milí primáni, vitajte na Alejke!


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori