Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zberové aktivity

 

Zber jogurtových viečok od Sabi
Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z výrobkov SABI.

ORGANIZÁCIA ZBERU:

Umyté a vysušené vložiť do igelitovej tašky a priložiť menovku s údajmi: meno a trieda.
Naplnenú igelitovú tašku odovzdať zodpovednej osobe za zber.
Každá trieda bude mať k dispozícii zbernú nádobu, do ktorej môže spoločne zbierať jogurtové viečka. V prípade naplnenia vyhľadať osobu zodpovednú za zber a nádobu vyprázdniť.

 „Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu batérií.

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.
ORGANIZÁCIA ZBERU:

  1. Umyté a vysušené vložiť do igelitovej tašky a priložiť menovku s údajmi: meno a trieda.  
  2. Naplnenú igelitovú tašku odovzdať zodpovednej osobe za zber.
  3. Každá trieda bude mať k dispozícii zbernú nádobu, do ktorej môže spoločne zbierať vrchnáčiky z PET fliaš. V prípade naplnenia celej fľaše vyhľadať osobu zodpovednú za zber a fľašu vyprázdniť.

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.
ORGANIZÁCIA ZBERU:

  1. Umyté a usušené fľaše rozrezať podľa návodu, ktorý sa nachádza vo vitrínke zameranej na ekológiu (pri učebni dejepisu).
  2. Rozrezané fľaše vložiť jednu do druhej.  
  3. Po nazbieraní viacerých fliaš ich odovzdať osobe zodpovednej za zber.

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu tetrapakov z výrobkov SABI.
ORGANIZÁCIA ZBERU

  1. Umyté a usušené tetrapaky poskladať podľa návodu, ktorý sa nachádza vo vitrínke zameranej na ekológiu (pri učebni dejepisu).  
  2. Po nazbieraní viacerých tetrapakov ich v igelitovej taške odovzdať osobe zodpovednej za zber spolu s lístočkom, na ktorom bude napísané vaše meno a trieda.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori