Gymnázium, Alejová 1, Košice

Základné info


Osemročné štúdium poskytuje:

  • overenú viac ako dvadsaťpäťročnú tradíciu vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
  • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
    posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
  • netradičné učenie robotiky a „hru s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu robotika
  • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
  • kvalitnú prípravu na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori