Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krok po kroku od založenia až po zápis do Obchodného registraPrvý ročník JA Firmy na našej škole sme začali Zmluvou o združení 15. 10. 2018. Dúfame, že ambície, ktoré sme si zaumienili, sa nám v našej Alley JA Firme aj podarí naplniť.

PREDMET ČINNOSTI

Školské akcie

Na škole, kde pôsobí Alley JA Firma chýbala aktivita, ktorá by združovala žiakov v rámci školy. Alley JA Firma si preto zvolila jednoduchú víziu - spojiť žiakov školy a vytvoriť tak pomyselného ducha školy.
Plánované akcie, ktoré by tejto myšlienke mali byť nápomocné:
  • ples
  • čajovňa
  • školský bufet

Pop Color - street wear oblečenie


Alley JA Firma sa rozhodla ponúkať na trh rôzne druhy oblečenia s využitím inovatívnosti pri farbení.
Plánovaná výroba:
  • oblečenie s potlačou
  • oblečenie s kapsulou

PREDAJ AKCIÍ

Alley JA Firma je z hľadiska právnej formy podnikania – akciová spoločnosť. Predaj akcií prebiehal na pôde školy. Firme sa podarilo predať 90 akcií. Akcionármi sa tak stali žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci školy.
Nominálna hodnota jednej akcie je 5,00 €. To znamená, že firma začína podnikať so sumou 450,00 €.
Akcia je cenný papier, na základe ktorého bude každému akcionárovi vyplatený zisk v podobe dividendy.
Management Alley JA Firmy verí, že sa mu podarí naplniť očakávania všetkých akcionárov.


VALNÉ ZHROMAŽDENIE


Valného zhromaždenia sa má právo zúčastniť každý, kto si kúpil čo i len 1 akciu, teda každý akcionár má právo hlasovať a aktívne sa zúčastňovať na riadení firmy.


Zakladacia listina Alley JA Firma

Stanovy Alley JA Firma


Podnikateľský plán Alley JA Firma

Sponzori