Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krok po kroku od založenia až po zápis do Obchodného registraPrvý ročník JA Firmy na našej škole sme začali Zmluvou o združení 15. 10. 2018. Dúfame, že ambície, ktoré sme si zaumienili, sa nám v našej Alley JA Firme aj podarí naplniť.

PREDMET ČINNOSTI

Školské akcie

Na škole, kde pôsobí Alley JA Firma chýbala aktivita, ktorá by združovala žiakov v rámci školy. Alley JA Firma si preto zvolila jednoduchú víziu - spojiť žiakov školy a vytvoriť tak pomyselného ducha školy.
Plánované akcie, ktoré by tejto myšlienke mali byť nápomocné:
  • ples
  • čajovňa
  • školský bufet

Pop Color - street wear oblečenie


Alley JA Firma sa rozhodla ponúkať na trh rôzne druhy oblečenia s využitím inovatívnosti pri farbení.
Plánovaná výroba:
  • oblečenie s potlačou
  • oblečenie s kapsulou

PREDAJ AKCIÍ

Alley JA Firma je z hľadiska právnej formy podnikania – akciová spoločnosť. Predaj akcií prebiehal na pôde školy. Firme sa podarilo predať 90 akcií. Akcionármi sa tak stali žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci školy.
Nominálna hodnota jednej akcie je 5,00 €. To znamená, že firma začína podnikať so sumou 450,00 €.
Akcia je cenný papier, na základe ktorého bude každému akcionárovi vyplatený zisk v podobe dividendy.
Management Alley JA Firmy verí, že sa mu podarí naplniť očakávania všetkých akcionárov.


VALNÉ ZHROMAŽDENIE


Valného zhromaždenia sa má právo zúčastniť každý, kto si kúpil čo i len 1 akciu, teda každý akcionár má právo hlasovať a aktívne sa zúčastňovať na riadení firmy.


Zakladacia listina Alley JA Firma

Stanovy Alley JA Firma


Podnikateľský plán Alley JA Firma

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori