Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2008
Tomáš KUBÁK, žiak oktávy

Úspechy, ktoré tento študent dosiahol:
 • úspešná reprezentácia školy v rôznych matematických súťažiach
 • 1. miesto v korešpondenčnom seminári FYZIQ
 • mimoriadne aktívna práca v projekte Dreams and Teams

Ďalší ocenení


Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:                                                                                 

Ivan FEDURCO, žiak oktávy
 • mimoriadne aktívna práca v projekte Dreams and Teams

Lucia FUNĎOVÁ, žiačka oktávy
 • mimoriadne aktívna práca v projekte Dreams and Teams
 • aktívna pomoc pri organizovaní školských slávností
 • výborný prospech počas celého štúdia

Michal GÁLIK, žiak oktávy
 • úspešná reprezentácia školy v Olympiáde z anglického jazyka v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole
 • mimoriadne aktívna práca v projekte Dreams and Teams
 • výborný prospech počas celého štúdia

Peter HRABČÁK, žiak oktávy
 • úspešná reprezentácia školy v Biblickej olympiáde v okresných kolách

Veronika MACKOVÁ, žiačka 4. A
 • aktívna práca v školskej žiackej rade
 • výborný prospech počas celého štúdia

Marcela NÁVESŇÁKOVÁ, žiačka 4. A
 • úspešná reprezentácia školy v celoslovenských kolách SOČ
 • vzorná reprezentácia školy pri plnení povinností študentskej richtárky mesta KOŠICE

Katarína POVOLNÁ, žiačka oktávy
 • úspešná reprezentácia školy v rôznych matematických súťažiach
 • organizovanie celoslovenského matematického seminára MATIK

Štefan RINGER, žiak oktávy
 • úspešná reprezentácia školy v orientačnom behu na rôznych úrovniach
 • vzorná reprezentácia školy v súťaži družstiev v pingpongu v krajskom kole
 • výborné študijné výsledky počas celého štúdia

Tomáš STANAY, žiak oktávy
 • úspešná reprezentácia školy v rôznych matematických súťažiach
Michal GÁLIK
Michal GÁLIK
Tomáš KUBÁK
Tomáš KUBÁK
Marcela NÁVESŇÁKOVÁ
Marcela NÁVESŇÁKOVÁ
Katarína POVOLNÁ
Katarína POVOLNÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori