Gymnázium, Alejová 1, Košice

Taliansko 2014

 
 
FORENSICS AND CREATIVE THEATRE
Forenzné debaty a tvorivá dramatika
 
PRVÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE V TALIANSKU

V dňoch 11. 11. 2014 – 14. 11. 2014 sa riaditeľ školy PhDr. Ľubomír Sobek, vedúca PK cudzích jazykov Mgr. Mária Kovácsová a koordinátorka medzinárodného projektu Erasmus+
Mgr. Alena Bačišinová zúčastnili na prvom medzinárodnom stretnutí organizovanom partnerskou školou Instituto Tecnico Tecnologico Giovanni Malafarina v meste Soverato na juhu Talianska v provincii Kalabria.

Taliansky tím v čele s riaditeľom školy pánom Domenico Agazio a talianskou koordinátorkou pani Elenou Scuttery privítali všetkých hostí za účasti miestnych médií, ktoré následne informovali o našom stretnutí širšiu verejnosť aj prostredníctvom miestnej televízie.

Okrem učiteľov z hosťovskej školy sa stretnutia zúčastnilo spolu 17 učiteľov. Koordinujúca bulharskáš kola Gymnázium Ekzarch Yossif v Bulharsku na stretnutie prišla s vedením svojej školy pánom Radoslavom Hitovom (riaditeľom školy) a Pavlinou Zacharovou (zástupkyňou riaditeľa školy), ktorí v úvode vyjadrili svoju podporu projektu.

Hlavným bodom programu bolo rokovanie o aktivitách a mobilitách naplánovaných v prvom polroku trvania projektu, ktoré koordinátori vopred prediskutovali prostredníctvom internetu. Prítomných s nimi oboznámila hlavná koordinátorka projektu Margarita Dobreva formou prezentácie v powerpointe. Pán Manolo Borego zo španielskej školy predstavil svoj návrh webovej stránky projektu.

Hosťovská škola pre nás pripravila prehliadku mesta a návštevu archeologického parku Solacium a múzea. Počas oficiálnych i neoficiálnych stretnutí sme viedli rozhovory s talianskymi učiteľmi a partnermi z iných škôl a navzájom sa spoznávali.

V závere podujatia všetci účastníci stretnutia dostali od riaditeľa organizujúcej školy certifikáty o účasti. Z podujatia sme urobili prezentáciu, umiestnili ju na sociálnej sieti you tube a školskú verejnosť informovali o tomto prvom oficiálnom stretnutí prostredníctvom nástenky v projektovom kútiku Erasmus+. Koordinátorka Alena Bačišinová oboznámila učiteľský zbor s priebehom stretnutia a plánovanými aktivitami na pracovnej porade, ktorá sa konala dňa 18. 11. 2014.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori