Gymnázium, Alejová 1, Košice

Aktuality  • Dňa 14. 10. 2009 sa žiaci oktávy oboznámili s CHOROBAMI TRÁVIACEJ SÚSTAVY prostredníctvom zaujímavej prezentácie odborníkov MUDr. KRÁLIKA a MVDr. T. VENDRÁKA.

  • Dňa 28. 05. 2009 sa žiaci kvarty zúčastnili EKOLOGICKEJ EXKURZIE v Jasove.  Pozreli si obrovskú sekvoju v kláštornej záhrade, prešli náučným chodníkom popri jazere na Jasovskú skalu, pokochali sa pohľadom do doliny a preskúmali malé jaskynky v okolí. Napriek tomu, že v Jasove už „každý bol aspoň stokrát“, všetci boli príjemne prekvapení, čo všetko sa tu dá vidieť s spoznať.  (+foto)              
          http://www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/jasovska/

  • Dňa 20. 05. 2009 sa v  CVČ DOMINO uskutočnilo okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie D. Reprezantovali nás dve žiačky z tercie A, Lenka GARLATHYOVÁ a Janka BÁTORYOVÁ, ktoré získali pre školu veľmi pekné 1. a 3. miesto. (+ obrazky)

  • TERÉNNE CVIČENIE pre žiakov prímy A a B sa uskutočnilo dňa 19. 03. 2009, v lese pod vyhliadkovou vežou. Hoci bola veľká zima, žiaci s plným nasadením plnili zadané úlohy a spoznávali tajomstvá lesného ekosystému.

  • Dňa 20. 02. 2009 žiaci tercie B navštívili interaktívnu výstavu "KLÍMA NÁS SPÁJA" v priestoroch Základnej školy na Gemerskej 2 v Košiciach. 

  • Panelová diskusia "HROU PROTI AIDS" organizovaná v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sa uskutočnila 9. 12. 2008

  • 18. 11. 2008 prebehla v triedach tercia A, B beseda s pani SEMANOVOU z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach na tému "AKTÍVNY A PASÍVNY TABAKIZMUS".

  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ prináša každoročne možnosť ukázať deťomtajomstvá, ktoré skrýva učebňa biológie. V dňoch 14. - 15. 11. 2008 saopäť otvorila žiakom 5. a 9. ročníka základných škôl mesta Košice.Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori