Gymnázium, Alejová 1, Košice

RecyklohryČo s klimatickou krízou? II.

Projekt Recyklohry
je školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. Do tohto projektu sa aktívne zapájajú naši recyklo hráči nielen samotným zberom odpadu, ale aj plnením rôznych úloh. V školskom roku 2020/2021 sme riešili úlohu s názvom Čo s klimatickou krízou?

Pojem klimatická kríza sme už počuli veľakrát. Jedným z následkov klimatických zmien je aj zvyšovanie oxidu uhličitého v ovzduší. Riešením na prirodzené znižovanie oxidu uhličitého je výsadba nových listnatých alebo ihličnatých stromov.

Niektorí žiaci z kvarty A a kvarty B sa ochotne zapojili do splnenia úlohy, v rámci ktorej sme v areáli školy vysadili nové ovocné stromčeky – čerešňu, slivku a jabloň. Z výsadby stromčekov mali žiaci obrovskú radosť.

Veríme, že výsadbou nových stromčekov pomôžeme zmierniť dopady klimatickej krízy! 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori