Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2017


Deň 26. 10. 2017 bol pre našich primánov plný prekvapení. Prvým z nich bola pozvánka na Alejácku party. Druhé našepkávalo, že hosťom večera bude Harry Potter so svojimi priateľmi. Neskôr však vysvitlo, že májové prijímacie skúšky boli len ľahkým tréningom, a skutočné prijímacie konanie ich čaká práve v tento deň.

Naši primáni museli dokázať, že vedia:
  • spievať a tancovať,
  • zvládnuť športové disciplíny (napr. metlobal),
  • pripraviť a odoslať dôležitú správu a
  • zabojovať s drakmi.

Svoje schopnosti, ktoré sa zázračne zbystrili po vypití čarovného nápoja, predviedli pri lúštení názvu školy, na ktorú boli prijatí. Ukázalo sa, že v skutočnosti ide o Rokfort – čarodejnícku školu, čoho dôkazom boli i fotografie učiteľov v ich pravej podobe čarodejníkov a čarodejníc. A ako sa ukázalo, Gymnázium, Alejová 1, Košice je len krycí názov.

Najväčším prekvapením bolo, že každá primánka i každý primán úspešne zložili tieto náročné skúšky, a preto boli prijatí medzi študentov danej ustanovizne. Tento dôležitý medzník v ich živote im budú pripomínať i darčeky, ktoré dostali spolu s pamätnou listinou: kameň mudrcov, zázračný prútik, neviditeľný plášť i dračie vajce.

Po slávnostnom a veľmi náročnom ceremoniáli nasledovala veselá zábava a s ňou spojená bohatá tombola, ktorá všetkých príjemne potešila.

Takže – milí primáni – vitajte v klube Alejákov!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori