Gymnázium, Alejová 1, Košice

Metodická komisia triednych učiteľovVedúci učiteľ: Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána

Členovia:

osemročné štúdium

Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana, Mgr. TICHÁ Soňa, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária, RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD., Mgr. PŠAKOVÁ Alica, RNDr. MACKO Marián, Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária, Mgr. DZUGAS Slavomír, RNDr. VODIČKOVÁ Viera, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, Mgr. JANKOVA Dana, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera

štvorročné štúdium

Ing. HNATH Kamil, Mgr. FEDORKO Filip, Mgr. VARGOVÁ Jana, RNDr. HREHOROVÁ Denisa

výchovný poradca
Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori