Gymnázium, Alejová 1, Košice

Metodická komisia triednych učiteľovVedúci učiteľ: Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána

Členovia:

osemročné štúdium
RNDr. VODIČKOVÁ Viera, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta, Mgr. KLADEKOVÁ Veronika, RNDr. MACKO Marián, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD., RNDr. MARTINKOVÁ Monika, RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária, Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária, Mgr. VEREBOVÁ Monika,

štvorročné štúdium
Mgr. SADOVSKÁ Mária, Mgr. VARGOVÁ Jana, RNDr. HREHOROVÁ Denisa, PaedDr. DZIAK Daniel

výchovný poradca
RNDr. MARTINKOVÁ Monika

Sponzori