Gymnázium, Alejová 1, Košice

Metodická komisia triednych učiteľovVedúci učiteľ: Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána

Členovia:

osemročné štúdium
RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD., Mgr. PŠAKOVÁ Alica, RNDr. MACKO Marián, Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária, Mgr. DZUGAS Slavomír, RNDr. VODIČKOVÁ Viera, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta, Mgr. HREŽOVÁ Gabriela, Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, Mgr. VEREBOVÁ Monika

štvorročné štúdium
Mgr. VARGOVÁ Jana, Mgr. SUDOROVÁ Zuzana, Mgr. JANKOVA Dana, Mgr. VAŠKOVÁ Eva, Mgr. SADOVSKÁ Mária

výchovný poradca
Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori