Gymnázium, Alejová 1, Košice

Metodická komisia triednych učiteľovVedúci učiteľ: Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána

Členovia:

osemročné štúdium
Mgr. DZUGAS Slavomír, RNDr. VODIČKOVÁ Viera, Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, Mgr. NACHTMANNOVÁ Viera, RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta, Mgr. HREŽOVÁ Gabriela, Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana, RNDr. NEHILOVÁ Nicol, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD., Mgr. PŠAKOVÁ Alica, RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária, Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária

štvorročné štúdium
Mgr. JANKOVA Dana, Mgr. VAŠKOVÁ Eva, Mgr. SADOVSKÁ Mária, Mgr. VARGOVÁ Jana, RNDr. HREHOROVÁ Denisa

výchovný poradca
RNDr. VAVRINČÍKOVÁ Beáta

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori