Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt 2009/2010Prosociálne správanie, mravnosť je možné nadobudnúť skúsenosťou, interakciou s inými ľuďmi, preto sa žiaci našej školy i v tomto školskom roku 2012/2013 dobrovoľne zapoja do plánovaných charitatívnych zbierok a aktivít, ktoré zohľadňujú vekové osobitosti.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori