Gymnázium, Alejová 1, Košice

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov              


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete.

DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.

Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.


Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.orgMiestne centrum programu DofE na Gymnáziu, Alejová 1, Košice    


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je celosvetovo uznávaný komplexný rozvojový program, ktorý vedie mladých ľudí k cieľavedomosti a vytrvalosti. Účasť v programe im pomáha tvoriť postoje, hodnoty, rozvíjať ich schopnosti a charakterové vlastnosti. Pri plnení dlhodobých cieľov napĺňajú svoj potenciál a učia sa reálne uspieť v živote.

Mladí ľudia od 14 - 24 rokov si volia dlhodobé ciele v troch oblastiach - talent, šport, dobrovoľníctvo a absolvujú expedíciu v prírode, ktorá ich naučí spolupráci a zodpovednosti za seba aj za iných.

Naša škola sa do tohto projektu zapojila hneď po prvom (pilotnom) ročníku. Miestne centrum DofE vzniklo na našej škole v roku 2017 a z prihlásených žiakov úspešne dokončilo bronzovú úroveň 8 žiakov.

Úspešným absolventom bola cena odovzdaná na slávnostnej ceremónii v Prešove za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrewa Gartha.

V školskom roku 2018/2019 sa do plnenia cieľov DofE prihlásilo 28 žiakov, z toho 2 žiaci si zvolili striebornú úroveň a 24 žiakov začalo aktívne plniť ciele.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori