Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt 2014/2015


 

Prosociálne správanie a morálne vedomie je možné nadobudnúť skúsenosťou, interakciou s inými ľuďmi, preto sa žiaci našej školy i v školskom roku 2014/2015 dobrovoľne zapoja do plánovaných charitatívnych zbierok a aktivít, ktoré zohľadňujú ich vekové osobitosti.
 
Za spracovanie a realizáciu HUMANITNÉHO PROJEKTU V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 zodpovedá:   
Mgr. Slavomír DZUGAS
 
 
v rámci jednotlivých tried
v rámci jednotlivých tried

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori