Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovinsko 2022Prvá študentská mobilita – Slovinsko
1. máj – 7. máj 2022


02. a 06. mája 2022 partnerská škola - Srednja šola Slovenj Gradec v Mute hostila 23 žiakov a 8 učiteľov z Francúzska, Talianska, Slovenska a Turecka. Zahraničných študentov prijali rodiny slovinských študentov a pre každého bol týždeň trochu iný. Stretli sme sa pri mnohých projektových aktivitách v škole aj mimo nej. V projekte žiaci aktívne pristupujú k problematike životného prostredia a posilňujú si tak svoje ekologické povedomie.

Počas pobytu v Slovinsku sa študenti zúčastnili workshopu o výrobe košíkov zo starého novinového papiera pomocou techniky vypletania. Študenti vyrobili tvz. „semenné bomby“ (semená obalené hlinou), ktoré boli neskôr vyhodené na trávnaté povrchy s cieľom výsadby nových rastlín prospešných pre hmyz.

Veľkou zábavou bolo vyrábanie šperkov z odpadového dreva. Študenti aj učitelia absolvovali workshop o obnoviteľných zdrojoch energie, kde študenti porovnávali situáciu v partnerských krajinách a ukazovatele uhlíkovej náročnosti.

Ďalší deň účastníci absolvovali výlet do Prekmurje, kde videli, ako spoločnosť Lušt využíva geotermálnu energiu na pestovanie svojich známych paradajok a geotermálnu energiu využívajú aj v kúpeľoch Terme 3000, ktoré účastníci mobility navštívili.

Spoločnosť Plastika Skaza, ktorá z odpadového plastu vyrába komponenty pre rôzne firmy účastníkom ukázala proces výroby. Poslednou zastávkou bola najväčšia solárna elektráreň v Slovinsku, nachádzajúca sa v Prapretnom pri Hrastniku, ktorá bola pretransformovaná z bývalej bane na ťažbu uhlia.

Návšteva Ľubľany bola pekným záverom pestrého týždňa v Slovinsku.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori