Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2011/2012 
ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012

 
Dňa 22. 02. 2012 sa konalo školské kolo II. a III. KATEGÓRIE a dňa 07. 03. 2012 sa konalo školské kolo IV. KATEGÓRIE.
Na prvých miestach sa umiestnili:
Samuel PELLIONIS (sekunda B), Katarína KRAJČIOVÁ (kvinta), Michal RICHTÁRIK (III. B), Vanda JAKABOVÁ (II. A)
 
Víťazom srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA II. KATEGÓRIE

prednes poézie
 
1. miesto: neudelené
2. miesto: Tomáš SOTÁK (sekunda B)
3. miesto: Martin BAŇAS (sekunda B)

prednes prózy
 
1. miesto: Samuel PELLIONIS (sekunda B)
2. miesto:  Vladimír DURŇÁK (príma)
3. miesto: Patrícia ŠIPOŠOVÁ (sekunda B)

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA III. KATEGÓRIE

prednes poézie

1. miesto: Katarína KRAJČIOVÁ (kvinta)
2. miesto: Ivana  ŠANDOROVÁ (kvarta B)
3. miesto: Jakub CHIHADA (kvinta)

prednes prózy

Diana HLAVÁČOVÁ (kvarta A) bez určenia umiestnenia -  postup do okresného kola

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA IV. KATEGÓRIE

prednes poézie

1. miesto: Michal RICHTÁRIK (III. B)
2. miesto: Jana HATALOVÁ (III. C)
3. miesto: Andrea GAŠPAROVIČOVÁ (sexta B), Oliver GÖNDÖR (I. A)

prednes prózy

1. miesto: Vanda JAKABOVÁ (II. A)
2. miesto:  Lenka KRUPEĽÁKOVÁ (I. A)
3. miesto: Sandra RUSZINYÁKOVÁ (II. B), Stanislav BLAŠKO (II. B)


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori