Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2011/2012


Vedúci krúžkov, termín a miesto konania


BEDMINTONOVÝ I

•    vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
•    cieľová skupina: pri – sex B
•    náplň: základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže
•    termín: piatok 15:00 – 16:30
•    miestnosť: telocvičňa

BEDMINTONOVÝ II

•    vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
•    cieľová skupina: sept – okt; III. A – III. B
•    náplň: základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže
•    termín: piatok 16:30 – 18:00
•    miestnosť: telocvičňa

DEBATNÝ KLUB

•    vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
•    cieľová skupina: žiaci kvinty – oktávy; I. - IV. ročníka
•    náplň: debatovať na spoločenské témy s možnosťou zúčastňovať sa súťaží
•    termín: štvrtok 14:00 - 16.00
•    miestnosť: učebňa DEJ

DREAMS AND TEAMS

•    vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: organizovanie športových festivalov a charitatívnych podujatí pre deti v rámci projektu Dreams and Teams; spolupráca s britskou partnerskou školou v Ashingtone
•    termín: streda 14:00 - 16.00 + realizácia podujatí
•    miestnosť: IV. A
 
EXPERIMENTÁLNA MATEMATIKA

•    vedúci krúžku: Mgr. Jaroslav KURCINA
•    cieľová skupina: žiaci kvinty – oktávy; I. - IV. ročníka
•    termín: piatok na 14:20 - 16:20
•    miestnosť: II. A
 
FLORBALOVÝ I

•    vedúci krúžku: Mgr. Jaroslav KAMINSKÝ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
•    termín: utorok 16:00 - 17:30
•    miestnosť: telocvičňa

FLORBALOVÝ II

•    vedúci krúžku: Roman PECHA
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
•    termín: pondelok 15:00 - 17:00
•    miestnosť: telocvičňa
 
GO

•    vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidlá, herné situácie a stratégie doskovej hry GO
•    termín: štvrtok 16:00 - 18:00
•    miestnosť: II. A

CHCEM ZMATUROVAŤ

•    vedúci krúžku: Mgr. Martina BARTKOVIČOVÁ
•    cieľová skupina: žiaci IV. ročníka
•    náplň: príprava žiakov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
•    termín: streda 13:30 - 15:30
•    miestnosť: IV. D
 
KAMZÍČATÁ

•    vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: turistika v rámci Slovenska spojená so zábavnými  hrami a opekačkou
•    termín: sobota v mesiacoch október - jún
 
KLUB DEBATIÁDY

•    vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
•    cieľová skupina: žiaci prímy – kvarty B
•    náplň: debatovať na spoločenské zábavné témy, zapojenie sa do súťaže Debatiády
•    termín: streda 14:30 - 16:30
•    miestnosť: kvarta A
 
KLUB PRIATEĽOV DIVADLA

•    vedúci krúžku: RNDr. Nataša BABICOVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidelná návšteva večerných divadelných predstavení alebo v nedele popoludní
•    termín: podľa programu divadiel + štvrtok
•    miestnosť: I. A

KRÚŽOK AUTOŠKOLY

•    vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
•    cieľová skupina: žiaci sexty – oktávy; II. - IV. ročníka
•    náplň: získanie vodičského preukazu skupiny AM, B, B1
•    termín: pondelok a streda 17:00 - 18:00
•    miestnosť: Pražská 4, Košice
 
KRÚŽOK SPOLOČENSKÝCH VIED

•    vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
•    cieľová skupina: septima, oktáva
•    náplň: príprava k maturitnej skúške z oblasti sociológie, psychológie, ekonómie a ekonomiky (príprava na maturitné skúšky
•    termín: pondelok 13:30 - 14:30; utorok 14:20 - 15:20
•    miestnosť: učebňa NAS
 
LEGO

•    vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: základy tvorby modelov a ovládanie modelov cez počítač termín:
•    termín: streda 16:00 - 17:00; štvrtok 16:00 - 17:00
•    miestnosť: učebňa informatiky 3
 
MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ I

•    vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•  náplň: tvorba viacerých rečníckych prejavov aj s praktickým prevedením; nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie, malého divadelného predstavenia; debaty v knižnici, práca s knihami, systematizácia kníh; prezentácie prác žiakov – filmy, poviedky, básne a pod.; premietanie filmov; ručné práce, použitie kamienkov, výroba malých umeleckých darčekov, maľovanie, fotenie, kreslenie, hudba a pod.
•    termín: pondelok 13:35 - 15:35
•    miestnosť: školská knižnica
 
MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ II

•    vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•  náplň: tvorba viacerých rečníckych prejavov aj s praktickým prevedením; nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie, malého divadelného predstavenia; debaty v knižnici, práca s knihami, systematizácia kníh; prezentácie prác žiakov – filmy, poviedky, básne a pod.; premietanie filmov; ručné práce, použitie kamienkov, výroba malých umeleckých darčekov, maľovanie, fotenie, kreslenie, hudba a pod.
•    termín: streda 13:35 - 15:35
•    miestnosť: školská knižnica

MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY


•    vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, Doc. Ing. Roman VODIČKA, PhD.
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidlá, hra rôznych moderných spoločenských hier typu Osadníci; organizovanie turnajov
•    termín: streda 15:00 - 17:00
•    miestnosť: II. A + II. B
NOVINÁRSKY KRÚŽOK

•    vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: tvorba a vydávanie školského časopisu, propagácia školských podujatí, súťaží a vlastnej tvorby
•    termín: štvrtok 13:30 - 15:30
•    miestnosť: učebňa MVP
 
POHYB OD A PO Z

•    vedúci krúžku: Diana BABICOVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: rôzne pohybové aktivity - aerobik, pilates, tanec, zumba
•    termín: utorok 14:30 - 16:30
•    miestnosť: pohybové štúdio
 
POSILŇOVACÍ KRÚŽOK

•    vedúci krúžku: Mgr. Bc. Martin DAŇKO a Mgr. Lórant LIPÁN
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidelný posilňovací tréning
•    termín: streda 14:30 - 15:30; piatok 14:00 - 15:00
•    miestnosť: posilňovňa
 
POTULKY S TRIEDOU

•    vedúci krúžku: RNDr. Gabriela PODRACKÁ
•    cieľová skupina: žiaci II. B triedy
•    náplň: potulky prírodou a okolím Košíc
•    termín: soboty (podľa dohody so žiakmi)

SPOLOČENSKÉ TANCE

•    vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
•    cieľová skupina: žiaci kvinty – oktávy; I. - IV. ročníka
•    náplň: základy spoločenského tanca; pravidlá spoločenského bontónu, príprava na plesy, imatrikulácie a stužkové slávnosti
•    termín: utorok 14:15 - 15:00; štvrtok 14:45 - 16:15
•    miestnosť: oktáva; pohybové štúdio
 
ŠPORTOVÉ HRY

•    vedúci krúžku: Bc. Miroslav ANDRÁSSY
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    termín: utorok 17:30 - 19:30
•    miestnosť: telocvičňa

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK I

•    vedúci krúžku: RNDr. Ingrid HORKAVÁ
•    cieľová skupina: žiaci kvinty – oktávy; I. - IV. ročníka
•    náplň: pravidlá volejbalu a herné činnosti
•    termín: streda 14:30 - 16:30
•    miestnosť: telocvičňa
 
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK II

•    vedúci krúžku: Mgr. Jaroslav KAMINSKÝ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
•    termín: štvrtok 14:30 - 16:30
•    miestnosť: telocvičňa
 
ZDRAVOTNÍCKY

•    vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
•    cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
•    náplň: zásady poskytovania prvej pomoci, príprava družstva na súťaže Mladých zdravotníkov
•    termín: štvrtok 13:30 - 15:30
•    miestnosť: učebňa BIO
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori