Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický viacboj 2016/2017

 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola 16. 11. 2016 súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
Pozvanie prijalo sedem škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Súťaž bola zložená z dvoch častí: riešenia úloh štafetovým spôsobom a vyriešenia SUDOKu.

Záverečné hodnotenie bolo nasledovné:
1. miesto: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
2. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice
3. miesto: Gymnázium, Alejová 1, Košice
4. miesto: Gymnázium, Kováčska 28, Košice
5. miesto: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
                  Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
7. miesto: Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Srdečne blahoželáme!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori