Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2017
Matúš ĎURATNÝ, žiak IV. B
ABSOLVENT ŠKOLY 2017

Najväčšie úspechy, ktoré tento študent dosiahol:

2. miesto v celoslovenskej súťaži tvorby počítačových hier IHRA
1. miesto v celoslovenskom, krajskom a v školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Informatika s prácou Komunikačno – navigačný systém pre záchranárov
2. miesto v krajskom kole v kategórii A a za 6. miesto v krajskom kole v kategórii B v súťaži Zenit
1. miesto v krajskom kole a cenu poroty v celoslovenskom kole súťaže Amavet
výborný prospech počas celého štvorročného štúdia
 

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Simona HORVÁTHOVÁ, žiačka IV. A
• za viacnásobné 1. miesta v krajskom kole a na Majstrovstvách Slovenskej republiky v stolnom tenise
• za 2. miesto v regionálnom a krajskom kole v cezpoľnom behu
• za úspešnú reprezentáciu školy v Dlhodobých športových súťažiach vo florbale dievčat

Daniela KANDRÁČOVÁ, žiačka IV. C
• za úspešnú reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti na regionálnej úrovni – účasť v obvodnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Integrácia autistických detí do bežného života
• za úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole súťaže iBobor katégorie Senior
• za aktívnu spoluprácu v projekte Erasmus +
• za aktívnu participáciu na prípravách a moderovaní školských kultúrno-spoločenských podujatí
• za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy vo volejbalových súťažiach na regionálnej a krajskej úrovni
• za výborný prospech a vzornú dochádzku počas celého štvorročného štúdia

Pavol MÁRTONFI, žiak IV. B
• za úspešnú reprezentáciu školy vo fyzikálnych súťažiach Čo vieš o hviezdach na krajskej a okresnej úrovni
• za 1. miesto v školskom kole a za účasť v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Matematika - fyzika s prácou Meteory a ich vizuálne pozorovanie
• za úspešnú reprezentáciu školy na prehliadke prác Študentskej vedeckej konferencie na PF UPJŠ v sekcii fyzika
• za 4. miesto v celoslovenskej súťaži tvorby počítačových hier IHRA
• za výborný prospech počas celého štvorročného štúdia

Samuel OSWALD, žiak IV. C
• za 10. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
• za 3. miesto v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii próza
• za 7. miesto a za mimoriadnu cenu poroty v súťaži Cemach krajín V4 – súťaž v písaní esejí
• za 3. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii. Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, 4. miesto v kategórii. Dizajn robota a za 7. miesto v kategórii Robotická hra
• za úspešného riešiteľa v celoštátnom kole súťaže iBobor v kategórii Senior
• za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskej súťaži Náboj FKS
• za úspešnú reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti na celoštátnej úrovni v odbore: Informatika s prácou Autonómni agenti
• za organizáciu celoštátneho kola súťaže Robotický Battle Alejová
• za výborný prospech a vzornú dochádzku počas celého štvorročného štúdia

Lukáš SABOL, žiak IV. C
• za 2. miesto v krajskom kole a za 7. miesto v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Správanie sa ľudí v politických systémoch – obdobie nástupu a vlády nedemokratických režimov
• za úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde ľudských práv na celoštátnej úrovni

Veronika SCHMIDTOVÁ, žiačka IV. C
• za 2. miesto v krajskom, 5. miesto v celoštátnom a 20.miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj
• za úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole súťaže iBobor v kategórii Senior
• za 1. a 2. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
• za 1. miesto v Dlhodobých športových súťažiach družstiev v stolnom tenise dievčat
Simona HORVÁTHOVÁ
Simona HORVÁTHOVÁ
Daniela KANDRÁČOVÁ
Daniela KANDRÁČOVÁ
Pavol MÁRTONFI
Pavol MÁRTONFI
Samuel OSWALD
Samuel OSWALD
Lukáš SABOL
Lukáš SABOL
Veronika SCHMIDTOVÁ
Veronika SCHMIDTOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori