Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2017
Matúš ĎURATNÝ, žiak IV. B
ABSOLVENT ŠKOLY 2017

Najväčšie úspechy, ktoré tento študent dosiahol:

2. miesto v celoslovenskej súťaži tvorby počítačových hier IHRA
1. miesto v celoslovenskom, krajskom a v školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Informatika s prácou Komunikačno – navigačný systém pre záchranárov
2. miesto v krajskom kole v kategórii A a za 6. miesto v krajskom kole v kategórii B v súťaži Zenit
1. miesto v krajskom kole a cenu poroty v celoslovenskom kole súťaže Amavet
výborný prospech počas celého štvorročného štúdia
 

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Simona HORVÁTHOVÁ, žiačka IV. A
• za viacnásobné 1. miesta v krajskom kole a na Majstrovstvách Slovenskej republiky v stolnom tenise
• za 2. miesto v regionálnom a krajskom kole v cezpoľnom behu
• za úspešnú reprezentáciu školy v Dlhodobých športových súťažiach vo florbale dievčat

Daniela KANDRÁČOVÁ, žiačka IV. C
• za úspešnú reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti na regionálnej úrovni – účasť v obvodnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Integrácia autistických detí do bežného života
• za úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole súťaže iBobor katégorie Senior
• za aktívnu spoluprácu v projekte Erasmus +
• za aktívnu participáciu na prípravách a moderovaní školských kultúrno-spoločenských podujatí
• za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy vo volejbalových súťažiach na regionálnej a krajskej úrovni
• za výborný prospech a vzornú dochádzku počas celého štvorročného štúdia

Pavol MÁRTONFI, žiak IV. B
• za úspešnú reprezentáciu školy vo fyzikálnych súťažiach Čo vieš o hviezdach na krajskej a okresnej úrovni
• za 1. miesto v školskom kole a za účasť v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Matematika - fyzika s prácou Meteory a ich vizuálne pozorovanie
• za úspešnú reprezentáciu školy na prehliadke prác Študentskej vedeckej konferencie na PF UPJŠ v sekcii fyzika
• za 4. miesto v celoslovenskej súťaži tvorby počítačových hier IHRA
• za výborný prospech počas celého štvorročného štúdia

Samuel OSWALD, žiak IV. C
• za 10. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
• za 3. miesto v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii próza
• za 7. miesto a za mimoriadnu cenu poroty v súťaži Cemach krajín V4 – súťaž v písaní esejí
• za 3. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii. Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, 4. miesto v kategórii. Dizajn robota a za 7. miesto v kategórii Robotická hra
• za úspešného riešiteľa v celoštátnom kole súťaže iBobor v kategórii Senior
• za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskej súťaži Náboj FKS
• za úspešnú reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti na celoštátnej úrovni v odbore: Informatika s prácou Autonómni agenti
• za organizáciu celoštátneho kola súťaže Robotický Battle Alejová
• za výborný prospech a vzornú dochádzku počas celého štvorročného štúdia

Lukáš SABOL, žiak IV. C
• za 2. miesto v krajskom kole a za 7. miesto v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Správanie sa ľudí v politických systémoch – obdobie nástupu a vlády nedemokratických režimov
• za úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde ľudských práv na celoštátnej úrovni

Veronika SCHMIDTOVÁ, žiačka IV. C
• za 2. miesto v krajskom, 5. miesto v celoštátnom a 20.miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj
• za úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole súťaže iBobor v kategórii Senior
• za 1. a 2. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
• za 1. miesto v Dlhodobých športových súťažiach družstiev v stolnom tenise dievčat
Simona HORVÁTHOVÁ
Simona HORVÁTHOVÁ
Daniela KANDRÁČOVÁ
Daniela KANDRÁČOVÁ
Pavol MÁRTONFI
Pavol MÁRTONFI
Samuel OSWALD
Samuel OSWALD
Lukáš SABOL
Lukáš SABOL
Veronika SCHMIDTOVÁ
Veronika SCHMIDTOVÁ

Sponzori