Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2015/2016


Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
 

BASKETBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Ing. Radko DVORŠČÁK
 • termín: utorok 17:00 - 18:30, štvrtok 17:00 - 18:30
 • miestnosť: telocvičňa

BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK I
 • vedúci krúžku: Matúš BUŠOVSKÝ
 • termín: piatok 14:30 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa
 
BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK II
 • vedúci krúžku: Matúš BUŠOVSKÝ
 • termín: piatok 16:30 – 18:30
 • miestnosť: telocvičňa
 
DEBATNÝ KLUB
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila KURCINOVÁ
 • termín: streda 14:30 – 16:30
 • miestnosť: učebňa dejepisu

ERASMUS +
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • termín: pondelok 13:30 – 15:30
 • miestnosť: II. A, učebňa MVP
 
FLORBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
 • termín: pondelok 14:30 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa

FUTSALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Štefan KUDLA
 • termín: streda 16:30 – 18:30
 • miestnosť: telocvičňa
 
INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE I
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
 • termín: štvrtok 13:45 – 15:45
 • miestnosť: učebňa INF2
 
INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE II
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
 • termín: štvrtok 13:45 – 15:45
 • miestnosť: učebňa INF2

KAMZÍČATÁ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila KURCINOVÁ
 • termín: soboty v závislosti od počasia
 • podľa plánu práce

KRÍŽOM - KRÁŽOM
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • termín: raz mesačne v sobotu
 • miestnosť: soboty v závislosti od počasia

KRÚŽOK AUTOŠKOLY
 • vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
 • termín: pondelok 17:00 - 18:30, streda 17:00 - 18:30
 • miestnosť: Pražská 4, Košice
 
KRÚŽOK GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • termín: štvrtok 16:00 - 18:00
 • miestnosť: príma B

LA DANZA
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: štvrtok 16:00 - 18:00
 • miestnosť: telocvičňa

MATEMATIKA BEZ PROBLÉMOV
 • vedúci krúžku: RNDr. Nataša BABICOVÁ
 • termín: pondelok 13:30 - 14:30, utorok 13:30 - 14:30
 • miestnosť: učebňa I. A
 
MATEMATICKÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
 • termín: streda 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa sekundy A

MATURITA Z ANGLIČTINY ĽAVOU ZADNOU

 • vedúci krúžku: Mgr. Miriama LOWYOVÁ
 • termín: štvrtok 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa CJ2
 
MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
 • termín: pondelok 13:30 – 14:45, utorok 07:00 – 07:45
 • miestnosť: školská knižnica
 
MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY
 • vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, doc. Ing. Roman VODIČKA, PhD.
 • termín: pondelok 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa I. A
 
NOHEJBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Ladislav BERTKO, Mgr. Monika ŽIDZIKOVÁ
 • termín: pondelok 17:00 – 19:00
 • miestnosť: telocvičňa
 
NOVINÁRSKY KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
 • termín: pondelok 14:00 – 16:00
 • miestnosť: učebňa MVP

ROBOGAL I
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: štvrtok 14:00 - 16:00
 • miestnosť: učebňa LEGO
 
ROBOGAL II
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: pondelok 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa LEGO
 
TVORIVÉ DIELNE
 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
 • termín: streda 14:30 - 16:30
 • miestnosť: učebňa geografie

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
 • termín: streda 14:30 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa
  
ŽIACKE RÁDIO
 • vedúci krúžku: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
 • termín: pondelok 14:20 - 15:20, 20 minútové vysielanie 3x týždenne
 • miestnosť: vysielacie štúdio
 
 
 
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori