Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2011
Ján HOFFMANN, žiak VIII. OA

 • ŽIAK ŠKOLY 2009
 
Úspechy, ktoré tento študent dosiahol v školskom roku 2010/2011:
 • vynikajúce umiestnenia v Geografickej olympiáde
 • vynikajúce výsledky v SOČ
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži Zabudnuté príbehy
 • úspešná reprezentácia školy vo finále Slovenskej debatnej ligy
 • reprezentácia školy v celosvetovej súťaži vedecko-technických projektov Intel ISEF
 

Ďalší ocenení

Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:                                                                                 

Dušan DREVICKÝ, žiak VIII. OA

 • za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v krajskom a okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Janka FEČOVÁ, žiačka IV. A

 • za výborný prospech počas celého štúdia

Anna JANOVCOVÁ, žiačka VIII. OA

 • za aktívnu pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií školy

Rastislav KISEĽ, žiak VIII. OA

 • za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v Dejepisnej olympiáde
 • za prípravu mestskej súťaže KEVEDKO

Dáša KRASNAYOVÁ, žiačka VIII. OA

 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v Matematickej olympiáde
 • za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži DERBY
 • za organizovanie korešpondenčného seminára MATIK
 • za výborný prospech počas celého štúdia

Tomáš KRAVEC, žiak VIII. OA

 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v súťaži FIRST LEGO LEAGUE
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za vynikajúce umiestnenia v súťaži ROBOCUP JUNIOR
 • za 1. miesto v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Radka MASLOVIAKOVÁ, žiačka VIII. OA

 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v Matematickej olympiáde
 • za reprezentáciu školy v súťaži DERBY
 • za organizovanie korešpondenčného seminára MATIK

Ľubomíra ONDEJKOVÁ, žiačka VIII. OA

 • za výborný prospech počas celého štúdia

Matúš STEHLÍK, žiak VIII. OA

 • za organizovanie korešpondenčného seminára MATIK
 • za vynikajúce výsledky v rôznych matematických súťažiach, ktoré vyústili do postupu na medzinárodnú Matematickú olympiádu v Amsterdame

Marek TEŠŠER, žiak VIII. OA

 • za 1. miesto v celoslovenskej súťaži Zabudnuté príbehy
 • za úspešnú reprezentáciu školy vo finále Slovenskej debatnej ligy

Linda VALENTÍKOVÁ, žiačka IV. A

 • za výborný prospech počas celého štúdia
Dušan DREVICKÝ
Dušan DREVICKÝ
Janka FEČOVÁ
Janka FEČOVÁ
Anna JANOVCOVÁ
Anna JANOVCOVÁ
Rastislav KISEĽ
Rastislav KISEĽ
Dáša KRASNAYOVÁ
Dáša KRASNAYOVÁ
Tomáš KRAVEC
Tomáš KRAVEC
Radka MASLOVIAKOVÁ
Radka MASLOVIAKOVÁ
Ľubomíra ONDEJKOVÁ
Ľubomíra ONDEJKOVÁ
Matúš STEHLÍK
Matúš STEHLÍK
Marek TEŠŠER
Marek TEŠŠER
Linda VALENTÍKOVÁ
Linda VALENTÍKOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori