Gymnázium, Alejová 1, Košice

Rozlúčka s maturantmi 2006

19. 05. 2006

TRIEDY A ICH TRIEDNI UČITELIA:

OKTÁVA A - RNDr. Anna IHNATKOVÁ
OKTÁVA B - PaedDr. Slavomír ŠOFFA


Báseň v podaní Andrey Görcsösovej
Báseň v podaní Andrey Görcsösovej
Príhovor Janovcovej v mene tretiakov
Príhovor Janovcovej v mene tretiakov
Príhovor maturantov v podaní K. Stašovej
Príhovor maturantov v podaní K. Stašovej
Príhovor PhDr. Ľubomíra Sobeka, riaditeľa školy
Príhovor PhDr. Ľubomíra Sobeka, riaditeľa školy
Ocenený Jakub Beran, žiak oktávy A
Ocenený Jakub Beran, žiak oktávy A
Ocenená Tamara Bodnárová, žiačka oktávy A
Ocenená Tamara Bodnárová, žiačka oktávy A
Ocenená Lucia Jászayová, žiačka oktávy A
Ocenená Lucia Jászayová, žiačka oktávy A
Ocenený Rastislav Oľhava, žiak oktávy A
Ocenený Rastislav Oľhava, žiak oktávy A
Ocenená žiačka oktávy B
Ocenená žiačka oktávy B
Ocenená Veronika Krausová, žiačka oktávy B
Ocenená Veronika Krausová, žiačka oktávy B
Ocenený žiak oktávy B
Ocenený žiak oktávy B
Pohľad na ocenených
Pohľad na ocenených
Rastislav Oľhava - absolvent školy 2006
Rastislav Oľhava - absolvent školy 2006
Rastislav Oľhava ocenený plaketou gymnázia
Rastislav Oľhava ocenený plaketou gymnázia
Rastislav Oľhava - absolvent školy v školskom roku 2005/2006
Rastislav Oľhava - absolvent školy v školskom roku 2005/2006
Martin Petrvalský, Viktor Schwarz, Nikola Koniarová a ich hudobno-spevácke vystúpenie
Martin Petrvalský, Viktor Schwarz, Nikola Koniarová a ich hudobno-spevácke vystúpenie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori