Gymnázium, Alejová 1, Košice

Robert FICO

 


Dňa 30. 09. 2011 sa študenti školy v novovytvorenej aule v budove nášho gymnázia zúčastnili besedy s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Doc. JUDr. ROBERTOM FICOM, CSc. Témou besedy bola ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY so zameraním na garantovanie ľudských práv a slobôd našou ústavou.

Besedy sa zúčastnili študenti tried III. a IV. ročníka a členovia Debatného klubu pôsobiaceho na našej škole. Pán podpredseda na konkrétnych príkladoch zo života poukázal na potrebu existencie, dodržiavania a potrebu ochrany ľudských práv a slobôd.

Taktiež priblížil študentom medzinárodný systém ochrany ľudských práv a fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Na záver mali študenti možnosť položiť pánovi podpredsedovi niekoľko otázok k problematike ľudských práv a slobôd, ktoré ochotne zodpovedal.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori