Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2005

Skúsení a vtipom sršiaci žiaci kvarty pripravili pre nezbedných, ale pritom šikovných a učenia chtivých prímanov zaujímavé otázky zo školského prostredia. Chceli zistiť, či za necelé tri mesiace pobytu na našej Alejke prímani už stihli preskúmať aj tie "menej navštevované" priestory školskej budovy, zapamätať si čísla učební i mená svojich učiteľov. Zároveň tvrdošijne nástojili, aby sa každý príman predstavil vtipnou veršovačkou  celému osadenstvu GESka.

Za perfektné splnenie úloh boli začlenení do Alejáckej rodiny a na pamiatku dostali symbol múdrosti a prijímaciu listinu.


Prímani nastúpení na slávnostný ceremoniál
Prímani nastúpení na slávnostný ceremoniál
Zástupca prímanov predstavuje celú triedu
Zástupca prímanov predstavuje celú triedu
Pri plnení jednej zo súťažných úloh
Pri plnení jednej zo súťažných úloh
Pokyny pani profesorky k zábavnej matematickej súťaži
Pokyny pani profesorky k zábavnej matematickej súťaži
Počas súťaže je pomoc asistentiek priam nevyhnutná
Počas súťaže je pomoc asistentiek priam nevyhnutná
Janka FERENČÍKOVÁ - hosť večera ...
Janka FERENČÍKOVÁ - hosť večera ...
... a bývala semifinalistka súťaže SLOVENSKO HĽADÁ SUPERSTAR
... a bývala semifinalistka súťaže SLOVENSKO HĽADÁ SUPERSTAR
Jej spevácke vystúpenie všetkých veľmi zaujalo,...
Jej spevácke vystúpenie všetkých veľmi zaujalo,...
... k spevu, ...
... k spevu, ...
... k tancu ...
... k tancu ...
a veľkému potlesku vyprovokalo
a veľkému potlesku vyprovokalo
Školská kapela bola rovnako dobrá ...
Školská kapela bola rovnako dobrá ...
... a rovnako sa všetkým páčila
... a rovnako sa všetkým páčila
V tanečnom rytme až do neskorého konca
V tanečnom rytme až do neskorého konca

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori