Gymnázium, Alejová 1, Košice

Nepedagogickí zamestnanci

 

Tajomníčka školy, hospodárka a ekonómka sa pravidelne zúčastňujú odborných školení a porád organizovaných zriaďovateľom alebo odbornými inštitúciami v oblasti aplikácie nových zákonov, vyhlášok, noriem a nariadení. Okrem toho absolvovali kurzy práce s výpočtovou technikou v rámci Otvorenej školy.

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

BAČOVÁ Oľga - vrátnička / školníčka
Mgr. DZIAKOVÁ-KOŠICKÁ Emília - sekretárka riaditeľa školy / personálna pracovníčka
DŽOBAKOVÁ Zdenka - upratovačka
HARTMANNOVÁ Monika - účtovníčka
HENCOVSKÁ Margita - upratovačka
OLAJOŠ Marek - školník / údržbár
KALLOVÁ Františka - upratovačka
KNAPÍKOVÁ Jolana - upratovačka
KOLODOVÁ Marta - upratovačka
KRMESKÝ Bohuslav - správca počítačovej siete
MEŇHERTOVÁ Mária - vrátnička / školníčka
MIRGOVÁ Dana - upratovačka
Ing. MURCKOVÁ Ľudmila - účtovníčka a hospodárka školy

2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2018/2019
2018/2019

Sponzori