Gymnázium, Alejová 1, Košice

Nepedagogickí zamestnanci

 

Tajomníčka školy, hospodárka a ekonómka sa pravidelne zúčastňujú odborných školení a porád organizovaných zriaďovateľom alebo odbornými inštitúciami v oblasti aplikácie nových zákonov, vyhlášok, noriem a nariadení. Okrem toho absolvovali kurzy práce s výpočtovou technikou v rámci Otvorenej školy.

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY


ADAMOVÁ Marta - vrátnička / informátorka
BAČOVÁ Oľga - vrátnička / informátorka
DŽOBAKOVÁ Zdenka - upratovačka
DOBÓCZIOVÁ Mária - sekretárka riaditeľa školy a hospodárka
HENCOVSKÁ Margita - upratovačka
KUNDRÁKOVÁ Iveta - upratovačka
Ing. MICHALČÍN Lukáš - správca počítačovej siete
MIRGOVÁ Dana - upratovačka
Ing. MURCKOVÁ Ľudmila - účtovníčka školy
OLAJOŠ Marek - školník / údržbár
PIGOVÁ ROZÁLIA - upratovačka

2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2018/2019
2018/2019

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori