Gymnázium, Alejová 1, Košice

maturita

NEMECKÝ JAZYKLEGISLATÍVA

Zákon č. 245/2011 Z. z. (školský zákon) - aktuálne znenie

 

Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov - novela 157/2013 Z. z.

 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV.
 

Viac informácií získate na stránke NÚCEM - MATURITA.

 

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s príslušným obvodným úradom - odborom školstva.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori