Gymnázium, Alejová 1, Košice

Európa v škole

 


59. ročník projektu - súťaže v školskom roku 2011/2012
20. ročník v Slovenskej republike


medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou:
Rady Európy
Európskeho parlamentu
Európskej komisie
Ministerstva školstva Slovenskej republiky


EURÓPA: TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ
 
Pre všetky vekové kategórie detí a mládeže:
 
v základných školách – štátnych, súkromných, cirkevných, umeleckých, špeciálnych
v stredných školách – odborných, gymnáziách, štátnych, súkromných, cirkevných, umeleckých
v stredných odborných učilištiach - štátnych, súkromných, cirkevných
v školských kluboch - štátnych, súkromných, cirkevných
v centrách voľného času a kluboch mládeže - štátnych, súkromných, cirkevných

Pre celú škálu vzdelávacích a výchovných predmetov a voľnočasových aktivít:
 
literárne práce
publicistika
súťažné hry a kvízy
výtvarné práce
dráma
multimediálne projekty
iné umelecké žánre
individuálne práce
kolektívne práce
celoškolské projekty

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori