Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matičná esej

 


Matica slovenská vyhlasuje v záujme rozvíjania vlastenectva a morálnych vlastností („slovenského života“) súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl o najlepšiu matičnú esej, označenú druhým dvojčíslom letopočtu (napríklad: Matičná esej 11/12).


Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:
I. stredoškolská esej
II. vysokoškolská esej


Matica vyhlasuje témy esejí pre I. a II. kategóriu vo svojich médiách na začiatku školského a akademického roku. Okrem toho o nich informuje stredné školy a univerzity, ktoré na ne vhodným spôsobom upozornia svojich študentov.


Eseje v I. kategórii by nemali presiahnuť 4 normované strany, eseje v II. kategórii 6 normovaných strán.


Pre rok 2011/2012
sa určuje téma esejí takto:
 
Na čo asi mysleli zakladatelia Matice slovenskej v roku 1863, keď jej v stanovách uviedli:
Matica slovenská je jednotou milovníkov národa a života slovenského“?

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori