Gymnázium, Alejová 1, Košice

Týždeň boja proti rasizmu


V týždni pred polročným vysvedčením 26. 01. – 28. 01. 2009 sa vo väčšine tried konali netradičné hodiny dejepisu, angličtiny, etickej výchovy.

Pri príležitosti výročia oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime sa niesli v znamení holokaustu. Príbeh Anny FRANKOVEJ spojený s diskusiou si pozreli žiaci sekundy a tercií.

Projekt ZABUDNUTÉ PRÍBEHY a odkaz Osvienčimu si žiaci sexty Jano HOFFMANN, Marek TEŠŠER a Rasťo KISEĽ pripravili pre triedy sextu a 3.A.

Debatný klub predstavil iné ponímanie holokastu pre triedy 1.A a kvintu debatou na tézu: Popieranie holokastu by nemalo byť trestným činom.

Snáď najpopulárnejšou aktivitou bol odkaz WINTONA a príbeh jeho zachránených ľudí v triedach kvarta, 2.A, septima, oktávy, sexta, 1.A, 4.A.

Sprievodnými akciami boli aj príprava nástenky, rozhlasová relácia a malá premena spoločenskovednej učebne na miestnosť so symbolmi Židov.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým študentom, ktorí sa aktívne zapojili do realizácie celého projektu.

Sú udalosti v dejinách, na ktoré by sa nemalo zabudnúť.

TAK NEZABÚDAJME.
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Prezentácia debatného klubu
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Odkaz Wintona
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne
Výzdoba učebne

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori