Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krúžky


 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 •     cieľová skupina: všetci žiaci
 •     náplň: Prvá pomoc – príprava žiakov na súťaže Mladých zdravotníkov, príprava DVD

ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK
(2011/2012) 

 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 •     cieľová skupina: všetci žiaci
 •     náplň: Prvá pomoc – príprava žiakov na súťaže Mladých zdravotníkov, príprava DVD   

ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK
(2010/2011) 

 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: zásady poskytovania prvej pomoci, príprava družstva na súťaže Mladých zdravotníkov

DOTYKY S PRÍRODOU

(2009/2010)

 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci sekundy A, sekundy B a tercie
 • náplň: poznávanie rastlín a živočíchov, terénne cvičenia, príprava na biologické a ekologické súťaže, tvorivé dielne

DOTYKY S PRÍRODOU
(2008/2009)

 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • cieľová skupina: 1. - 3. ročník; tercia - septima
 • náplň: prípravana biologické a ekologické súťaže, rozvíjanie praktických zručností pri práci s rastlinným materiálom

ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK
(2008/2009)

 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana KIRÁLYOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: základy poskytovania prvej pomoci, príprava na súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
 • niekoľko fotozáberov z činnosti krúžkuFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori