Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň detí 2017


Dňa 01. 06. 2017 žiaci kvarty A a kvarty B pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov pri príležitosti Dňa detí. Mladší žiaci súťažili v trojčlenných družstvách. Museli splniť úlohy na 27 stanovištiach, za čo získali čísla do políčok sudoku. Sladkosť si zaslúžil každý súťažiaci.
Sponzori