Gymnázium, Alejová 1, Košice

Štúrovo pero 2012

 

 

Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Televízia Markíza - Nadácia Slovenskej sporiteľne
 
Literárny fond, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Zvolen,
Internetové kníhkupectvo Martinus.sk, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave,
Slovenský syndikát novinárov, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene,
Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen
vyhlasujú v rámci XXVII. Štúrovho Zvolena
 
18. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov
 

Štúrovo pero 2012Súťaž Štúrovo pero je vypísaná pre štyri kategórie:

  1. stredoškolské časopisy
  2. vysokoškolské časopisy
  3. novinárske príspevky stredoškolákov
  4. novinárske príspevky vysokoškolákov


Podmienky súťaže:

Súťažiaci v 1. a 2. kategórii zašlú na adresu organizátora 3 čísla školských časopisov (každé číslo v 3 exemplároch), z ktorých aspoň dve čísla vyšli v kalendárnom roku 2012 a vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine.

V sprievodnom liste bude uvedené meno šéfredaktora, resp. zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad.

Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú do súťaže minimálne 2, maximálne 3 práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v 3 exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje. Nepublikované práce budú napísané písacím strojom, resp. na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt (telefón, e-mail) na školu, ktorú autor navštevuje.

Súťaž je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.


Uzávierka súťaže: 31. januára 2013


Súťažné práce je potrebné zaslať na adresu:

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ul. č. 5, 960 82 Zvolen

Organizátori pozvú na slávnostné dvojdňové vyhodnotenie súťaže na jar 2013 do Zvolena jedného zástupcu každej redakcie a desať najúspešnejších stredoškolákov a vysokoškolákov v kategóriách jednotlivcov. Vyhodnotenie bude spojené so seminármi o žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.

 

Viac informácií:

zlatica.brodnianska@kskls.sk, riaditel@kskls.sk, 045/533 5335

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori