Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2010/2011


Vedúci krúžkov, termín a miesto konaniaBEDMINTONOVÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže
 • termín: piatok v čase od 16:30 do 18:00 hod.

DEBATNÝ KLUB
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci V. OA – VIII. OA; I. - IV. ročníka
 • náplň: debatovať na spoločenské témy s možnosťou zúčastňovať sa súťaží, rozšíriť si všeobecný prehľad
 • termín: nepravidelné stretnutia

DREAMS AND TEAMS
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci V. OA – VIII. OA; I. - IV. ročníka
 • náplň: organizovanie športových festivalov a charitatívnych podujatí pre deti rôznych škôl a organizácií, rozvoj spolupráce s britskou partnerskou školou v Ashingtone
 • termín: nepravidelné stretnutia (podľa potreby)

FLORBALOVÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ladislav TURČAN
 • cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
 • náplň: príprava žiakov na medziškolské súťaže vo florbale
 • termín: utorok po skončení telesnej výchovy

GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: pravidlá a stratégie doskovej hry GO, príprava na turnaje
 • bližšie info: www.sago.sk
 • termín: štvrtok v čase od 16:00 do 18:00 hod.

INTERNETOVÝ KLUB
 • vedúci krúžku: Mgr. Radoslav ŠAFRAN
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: komunikácia prostredníctvom sociálnej siete, tvorba projektov
 • termín: pondelok – piatok v popoludňajších hodinách

KASTELÁNIK
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci I. OA – IV. OA
 • náplň: návšteva hradov a zámkov Slovenska spojená so zábavnými  hrami a opekačkou
 • termín: nepravidelné stretnutia v sobotu

KLUB DEBATIÁDY
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci I. OA – IV. OA
 • náplň: debatovať na spoločenské zábavné témy, zapojenie sa do súťaže Debatiády s možnosťou navštíviť Národnú radu SR
 • termín: bude upresnený podľa stáleho rozvrhu hodín

LEGO
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: príprava na súťaže LEGO, reprezentácia školy na DOD
 • termín: bude upresnený podľa stáleho rozvrhu hodín

NOVINÁRSKY KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: tvorba a vydávanie školského časopisu, tvorba článkov do novín, propagácia školy
 • termín: nepravidelné stretnutia (podľa potreby)

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci VII. OA a III. A
 • náplň: príprava na súťaž Vitajte v našom regióne, práca v cestovke, založenie cestovnej kancelárie (výstupom je medzinárodný certifikát)
 • termín: nepravidelné stretnutia (podľa potreby)

PROGRAMÁTORSKÝ
 • vedúci krúžku: Ján JERGUŠ
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: programovanie v rôznych programovacích jazykoch (podľa dohody so žiakmi), príprava na súťaže a olympiády
 • termín: bude upresnený podľa stáleho rozvrhu hodín

SPOLOČENSKOVEDNÝ
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci maturitných ročníkov
 • náplň: príprava na ústne maturitné skúšky
 • termín: pravidelné stretnutia

ZDRAVOTNÍCKY
 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • cieľová skupina: všetci žiaci
 • náplň: Prvá pomoc – príprava žiakov na súťaže Mladých zdravotníkov, príprava DVD
 • termín: nepravidelné stretnutia

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori