Gymnázium, Alejová 1, Košice

Základné info


Štvorročné štúdium poskytuje:

  • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
  • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
  • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
  • kvalitnú prípravu na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy
  • osobnú profiláciu výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

  • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
  • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
  • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

  • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
  • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori