Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pikofyz

 FYZIKA

 

 SÚŤAŽE


PIKOFYZ


PIKOFYZ je fyzikálny korešpondenčný seminár určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a príslušné ročníky gymnázií s osemročným štúdiom.


Počas školského roka sú organizované vždy dve časti:

  • zimná
  • letná

V každej časti Pikofyzu3 série po 5 úloh pre každú kategóriu, ktoré riešitelia dostávajú poštou domov.

Vyvrcholením súťaže je týždňové sústredenie, na ktoré sú pozvaní najúspešnejší riešitelia. Na sústredení riešitelia prežijú mnoho nezabudnuteľných chvíľ s organizátormi a so svojimi najväčšími konkurentmi, naučia sa veľa nového z fyziky a získajú nových priateľov.

Úlohy 1. série zimnej časti sú študentom sprístupnené na internete zvyčajne od 1. septembrového týždňa.

Podrobnejšie informácie získate na webstránke: www.pikofyz.sk

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori