Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka 2019/2020

TERMINOVNÍK


 

01. 09. 2019začiatok školského roka
02. 09. 2019začiatok pravidelného vyučovania
30. 10. - 31. 10. 2019jesenné prázdniny
19. 11. 2019predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2019 - 07. 01. 2020vianočné prázdniny
28. 01. 2020klasifikačná porada za 1. polrok
31. 01. 2020ukončenie 1. polroka
03. 02. 2020polročné prázdniny
04. 02. 2020začiatok vyučovania v 2. polroku
02. 03. - 06. 03. 2020jarné prázdniny
17. 03. - 19. 03. 2020externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
01. 04. 2020Testovanie 9 - 2020
07. 04. 2020predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
09. 04. - 14. 04. 2020veľkonočné prázdniny
11. 05. 2020, 14. 05. 2020prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia
14. 05. 2020klasifikačná porada pre maturitné triedy
15. 05. 2020rozlúčka s maturantmi
25. 05. - 29. 05. 2020ústna forma internej časti maturitnej skúšky
22. 06. 2020klasifikačná porada za 2. polrok
30. 06. 2020ukončenie vyučovania v 2. polroku
01. 07. - 31. 08. 2020letné prázdninyFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori