Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka


TERMINOVNÍK


 

01. 09. 2020začiatok školského roka
02. 09. 2020začiatok pravidelného vyučovania
29. 10. - 30. 10. 2020jesenné prázdniny
10. 11. 2020predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2020 - 07. 01. 2021vianočné prázdniny
26. 01. 2021klasifikačná porada za 1. polrok
29. 01. 2021ukončenie 1. polroka
01. 02. 2021polročné prázdniny
02. 02. 2021začiatok vyučovania v 2. polroku
22. 02. - 26. 02. 2021jarné prázdniny
16. 03. - 18. 03. 2021externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
24. 03. 2021Testovanie 9 - 2021
29. 03. 2021prijímacie skúšky do 1. ročníka experimentálnej triedy
30. 03. 2021predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
01. 04. - 06. 04. 2021veľkonočné prázdniny
10. 05. 2021, 13. 05. 2021prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia
13. 05. 2021klasifikačná porada pre maturitné triedy
14. 05. 2021rozlúčka s maturantmi
24. 05. - 28. 05. 2021ústna forma internej časti maturitnej skúšky
22. 06. 2021klasifikačná porada za 2. polrok
30. 06. 2021ukončenie vyučovania v 2. polroku
01. 07. - 31. 08. 2021letné prázdninyFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori