Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka


TERMINOVNÍK


 

01. 09. 2022začiatok školského roka
05. 09. 2022začiatok pravidelného vyučovania
28. 10. - 31. 10. 2022jesenné prázdniny
18. 11. 2022predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2022 - 07. 01. 2023vianočné prázdniny
25. 01. 2023klasifikačná porada za 1. polrok
31. 01. 2023ukončenie 1. polroka
01. 02. 2023začiatok vyučovania v 2. polroku
06. 03. - 10. 03. 2023jarné prázdniny
14. 03. - 16. 03. 2023externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
22. 03. 2022Testovanie 9 - 2023
04. 04. 2023predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
06. 04. - 11. 04. 2023veľkonočné prázdniny
04. 05. 2023, 09. 05. 2023prijímacie skúšky do 1. ročníka
02. 05. 2023, 11. 05. 2023prijímacie skúšky do 1 ročníka experimentálneho štúdia
11. 05. 2023klasifikačná porada pre maturitné triedy
12. 05. 2023rozlúčka s maturantmi
22. 05. - 26. 05. 2023ústna forma internej časti maturitnej skúšky
21. 06. 2023klasifikačná porada za 2. polrok
30. 06. 2023ukončenie vyučovania v 2. polroku
01. 07. - 31. 08. 2023letné prázdninyFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori