Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka


TERMINOVNÍK


 

01. 09. 2021začiatok školského roka
02. 09. 2021začiatok pravidelného vyučovania
28. 10. - 29. 10. 2021jesenné prázdniny
16. 11. 2021predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2021 - 07. 01. 2022vianočné prázdniny
25. 01. 2022klasifikačná porada za 1. polrok
31. 01. 2022ukončenie 1. polroka
04. 02. 2022polročné prázdniny
01. 02. 2022začiatok vyučovania v 2. polroku
21. 02. - 25. 02. 2022jarné prázdniny
15. 03. - 17. 03. 2022externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
29. 03. 2022predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
06. 04. 2022Testovanie 9 - 2022
14. 04. - 19. 04. 2022veľkonočné prázdniny
09. 05. 2022, 16. 05. 2022prijímacie skúšky do 1. ročníka
10. 05. 2022, 17. 05. 2022prijímacie skúšky do 1 ročníka experimentálneho štúdia
19. 05. 2022klasifikačná porada pre maturitné triedy
20. 05. 2022rozlúčka s maturantmi
30. 05. - 03. 06. 2022ústna forma internej časti maturitnej skúšky
22. 06. 2022klasifikačná porada za 2. polrok
30. 06. 2022ukončenie vyučovania v 2. polroku
01. 07. - 02. 09. 2022letné prázdninyFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori