Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka


TERMINOVNÍK


 

01. 09. 2023začiatok školského roka
04. 09. 2023začiatok pravidelného vyučovania
30. 10. - 31. 10. 2023jesenné prázdniny
16. 11. 2023predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2023 - 07. 01. 2024vianočné prázdniny
25. 01. 2024klasifikačná porada za 1. polrok
31. 01. 2024ukončenie 1. polroka
01. 02. 2024začiatok vyučovania v 2. polroku
26. 02. - 01. 03. 2024jarné prázdniny
12. 03. - 14. 03. 2024externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
20. 03. 2024Testovanie 9 - 2024
09. 04. 2024predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
28. 03. - 02. 04. 2024veľkonočné prázdniny
02. 05. 2024, 06. 05. 2024prijímacie skúšky do 1. ročníka
29. 04. 2024, 09. 05. 2024prijímacie skúšky do 1 ročníka experimentálneho štúdia
09. 05. 2024klasifikačná porada pre maturitné triedy
10. 05. 2024rozlúčka s maturantmi
20. 05. - 22. 05. 2024ústna forma internej časti maturitnej skúšky
20. 06. 2024klasifikačná porada za 2. polrok
28. 06. 2024ukončenie vyučovania v 2. polroku
01. 07. - 31. 08. 2024letné prázdninyFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori