Gymnázium, Alejová 1, Košice

Organizácia školského roka 2018/2019

TERMINOVNÍK

 

01. 09. 2018začiatok školského roka
03. 09. 2018začiatok pravidelného vyučovania
31. 10. - 02. 11. 2018jesenné prázdniny
21. 11. 2018predbežné hodnotenie za 1. štvrťrok
23. 12. 2018 - 07. 01. 2019vianočné prázdniny
28. 01. 2019klasifikačná porada za 1. polrok
31. 01. 2019ukončenie 1. polroka
01. 02. 2019polročné prázdniny
04. 02. 2019začiatok vyučovania v 2. polroku
18. 02. - 22. 02. 2019jarné prázdniny
12. 03. - 14. 03. 2019externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
03. 04. 2019Testovanie 9 - 2019
16. 04. 2019predbežné hodnotenie za 3. štvrťrok
18. 04. - 23. 04. 2019veľkonočné prázdniny
13. 05. 2019, 16. 05. 2019prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného a štvorročného štúdia
16. 05. 2019klasifikačná porada pre maturitné triedy
17. 05. 2019rozlúčka s maturantmi
27. 05. - 30. 05. 2019ústna forma internej časti maturitnej skúšky
20. 06. 2019klasifikačná porada za 2. polrok
28. 06. 2019ukončenie vyučovania v 2. polroku
01. 07. - 31. 08. 2019letné prázdninySponzori