Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy


Na návrh pedagogickej rady rozhodol riaditeľ školy počnúc školským rokom 2005/2006 zaviesť tradíciu udeľovania ceny ABSOLVENT ŠKOLY
za príslušný školský rok.

Stane sa ním žiak maturitnej triedy, ktorý počas celého štúdia svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispel k šíreniu jej dobrého mena nielen v rámci celého Slovenska ale i za jeho hranicami.

 

Veronika NEMJOVÁ a ďalší ocenení
Simona GIBALOVÁ a ďalší ocenení
Lenka HAKE a ďalší ocenení
Stanislav JOCHMAN, Patrik RUSNÁK a ďalší ocenení
Samuel KRAJČI a ďalší ocenení
Natália TÓTHOVÁ a ďalší ocenení
Matúš ĎURATNÝ a ďalší ocenení
Henrieta MICHEĽOVÁ a ďalší ocenení
Peter KOVÁCS, Katarína KRAJČIOVÁ a ďalší ocenení
Jana BÁTORYOVÁ a ďalší ocenení
Martin VODIČKA a ďalší ocenení
Jakub ŠALAGOVIČ a ďalší ocenení
JÁN HOFFMANN a ďalší ocenení
Róbert TÓTH a ďalší ocenení
Martin ŠRÁMEK a ďalší ocenení
Tomáš KUBÁK a ďalší ocenení
Tomáš RUSIN a ďalší ocenení
Rastislav OĽHAVA a ďalší ocenení

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori