Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2014

Veríte na zázraky? Ja nie. A predsa sa jeden stal. Že kedy? Nuž 28. 10. 2014. Že kde? No predsa na Alejovej 1. Že ako? Gymnázium, teda aspoň jeho časť, telocvičňa, sa sťa šmahom čarovného prútika stala dejiskom urputného zápolenia v ríši rozprávok.

Deti pomáhali vymaľovať Marfušku, naháňali kvôli nej husi, odviezli Nastenku do lesa hlbokého. Okrem takýchto dôležitých zručností preukázali aj znalosti rozprávkových bytostí a rozprávok ako takých. Predviedli aj svoje umelecké sklony ľúbezným spevom.

Vďaka tomu boli prísnou porotou, zloženou z pani zástupkyne Mgr. Adriány Godočíkovej, učiteľov gymnázia i starších študentov, uznaní za hodných rozšíriť rady študentstva tejto školy a stať sa právoplatnými členmi veľkej Alejáckej rodiny na celých osem rokov.

A tak nám neostáva nič iné, iba im popriať veľa usilovnosti, vytrvalosti a trpezlivosti počas štúdia, ale vyjadriť aj želanie, aby si ten život študentský naozaj užili.
Zlomte väz!

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori